Valgmodul 10 - Udsatte børn og unge - storhold

Valgmodul Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

 Indhold:

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

Læringsmål:

Viden:

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og det sociale arbejde

Færdigheder:

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder reflekterer over centrale dilemmaer i socialt arbejde med målgruppen
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse       træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer:

 • Foretage faglige prioriteringer i arbejdet med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier med henblik på at løse borgerens/borgernes sociale problemer og kompensere for følgerne af barnets eller den unges behov
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger indenfor en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Omfang: 15 ECTS

Bedømmelse:

Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen.

Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer4110610416
Periode1. april 2016 - 30. juni 2016
VarighedModul 10 - 15 ECTS point
TilmeldingTilmeldingsknappen kommer senere