Interkulturel sygepleje i en global kontekst

Valgfagets titel:
Interkulturel sygepleje i en global kontekst

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende kan:
Viden:

  • Har viden om begrebet interkulturel sygepleje samt teorier og metoder omkring interkulturel kompetence til patienter i en global kontekst.

Færdigheder:

  • Ud fra et patientperspektiv afdække patientens behov for sygepleje, begrunde og vælge relevante sygeplejeinterventioner til patienter med forskellig kulturel baggrund.
  • Kan søge, finde og vurdere relevante forskningsresultater indenfor området interkulturel sygepleje.
  • Opøve færdigheder i at indgå i en relation med patienter med forskellig kulturel baggrund

Kompetencer:

  • Kritisk vurdere praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for interkulturel sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.
  • Reflektere over interkulturelle barrierer og etiske dilemmaer i relevans til sygeplejeprofessionen.
  • Erhverver almensproglige og sygeplejefaglige engelskkompetencer

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Modulet på i alt 6 uger er tilrettelagt med teoretisk forberedelse efterfulgt af 5 ugers udveksling.

Udvekslingskontrakten er med Global Contact, som er Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligprogram, der arbejder for at fremme dialog og interkulturel forståelse.
Du kan søge om udveksling til Kenya, Uganda, Palæstina, Vietnam, Sydafrika, Zimbabwe, Togo og Ghana.
Udvekslingsperiodens centrale indhold er klinisk sygepleje indenfor primær og sekundær virksomhedsområde. Der er en sundhedsfaglig kontaktperson på stedet samt anvisning af bolig.

Der er tilrettelagt et to dages introduktionsmøde samt de briefing og evaluering efter udvekslingen, hvilket foregår i København.

Den teoretiske forberedelse inden udvekslingen foregår på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle hvor udvekslingen forberedes i form af udarbejdelsen af en læringskontrakt.
Under hele forløbet, før, under og efter udvekslingen, er International koordinator Hanne Mirzaei Pedersen hamp@ucl.dk kontaktperson og vejleder.
Der er således faglig vejledning til udarbejdelse af læringskontrakt og udvekslingsaftale. Læringskontrakten skal godkendes af international koordinator.

Den studerende afholder selv udgifter til rejse, forsikring, vaccinationer og ophold.

Engelsk-kundskaber på B-niveau er et krav.

Den studerende er forpligtet til, at være buddy fra det tidspunkt, hvor planen for udveksling er godkendt. Det vil sige, at vise udenlandske studerende tilrette ved ankomsten og indføre ham/hende i det sociale liv som sygeplejestuderende, ligesom det indebærer en forpligtelse til at formidle erfaringer fra udvekslingsopholdet til andre studerende.

Den studerende skal efter endt udveksling aflevere en 3 siders rapport om udvekslingens faglige og sociale udbytte ift. læringskontrakten.
Afleveres på Fronter til videndeling og inspiration for medstuderende.

Pensum:
Selvvalgt relevant litteratur i forhold til forberedelse af læringskontrakt, viden om interkulturelle kompetencer samt faglig forberedelse til klinisk udveksling.

Valgfaget afvikles i perioden:
Uge 35 – 40/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120813512
Dato og tid24. august 2015 - 2. oktober 2015
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015