Kvalitative og kvantitative metoder (hold 2)

Valgfaget titel:
Kvalitative og kvantitative metoder

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget foregår på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51 C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende:
Viden:

  • har grundlæggende teoretisk viden om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
  • har forståelse for, hvordan forskningsmetoder kan anvendes til at udvikle sundhedsfagligt arbejde.

Færdigheder:

  • kan formidle viden om, hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan anvendes til at generere empiri med henblik på at udvikle sundhedsfagligt arbejde.

Kompetencer:

  • samarbejder med medstuderende om, at gennemføre en øvelse i at anvende kvalitativ og kvantitativ metode.

Valgfaget er tværprofessionelt

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med fire undervisningsdage fordelt over to uger. Undervisningsformerne vil veksle mellem oplæg, individuelt arbejde samt samarbejde med medstuderende.

Læringsaktiviteterne er formidling og drøftelse af viden samt øvelse i at anvende kvalitativ og kvantitativ metode.

På undervisningsdagene drøfter den studerende desuden, hvorvidt kvantitative og kvalitative metoder er egnede til, at besvare spørgsmål i den studerendes eget bachelorprojekt.

Pensum i valgfaget:
Pensum følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/330478.Pensum%20valgfag%204.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for valgfaget:
Uge 37 – 38/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3121413512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedVestre Engvej 51 C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015