Sygeplejeteorier og sygeplejeprofessionen

Valgfaget titel:
Sygeplejeteorier og sygeplejeprofessionen

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende opnår:
Viden:

  • om sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionen
  • kan gennemskue teoriernes udsagnskraft, rækkevidde og abstraktionsniveau i forhold til sygeplejeprofessionen
  • om et udvalgt redskab til at analysere og kritisk vurdere en selvvalgt sygeplejeteori

Færdigheder:

  • kan gennemskue udvalgte sygeplejeteoriers anvendelsesmuligheder og begrænsninger i sygeplejeprofessionen
  • kan søge, finde og vurdere relevante teorier og forskningsresultater til at øge forståelsen
  • for kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Kompetencer:

  • bevidst anvender de ovenfor beskrevne viden og færdigheder til kompetent at løse kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Undervisningen omfatter i alt 14 lektioner. Der præsenteres og arbejdes med sygeplejeteorier og disses betydning for sygeplejeprofessionens udvikling.

Arbejdsprocessen vil tage udgangspunkt i en model til analyse af sygeplejeteori, og vil i den udstrækning, det er muligt, være rettet mod de studerendes kommende bachelorprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning og gruppevejledning, omhandlende sygeplejeteoriers genstandsfelt. Der arbejdes med udvalgte sygeplejeteorier på forskellige abstraktionsniveauer samt anvendelse heraf i sygeplejeprofession og projektarbejde.

Der arbejdes i grupper med analyse af en selvvalgt sygeplejeteori under anvendelse af den studerendes erhvervede informationskompetencer. Grupperne deler deres viden mundtligt og skriftligt mellem hinanden.

Pensum:
Pensum følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/361526.Pensum%20valgfag%201.pdf

Deltagere:
Max 40 sygeplejerskestuderende

Valgfaget afvikles i perioden:
Uge 37 – 38/2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120113512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedVestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015