Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur
Examination and treatment of patients with chronic pain with a special focus on neck pain, headache and acupuncture treatment

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-8/2022

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fysioterapeutuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende, der har bestået alle eksaminer til og med 6. semesters kliniske eksamen.

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til mennesker med kroniske smerter, funktionsbegrænsninger og ubehag i nakken og/eller med hovedpine, herunder vestibulære dysfunktioner. Valgfaget vil have afsæt i teori og praksis omkring undersøgelse, forebyggelse og behandling til denne målgruppe. I behandlingsdelen lægges et særligt fokus på manuelle teknikker, træning og akupunktur.

Læringsforudsætninger:
At den studerende har dén viden, samt de færdigheder og kompetencer om valgmodulets temaer, som fremgår af semesterbeskrivelsernes læringsudbytter for 1. til 6. sem.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Kan redegøre for relevant teori om cervical patologi, om hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion), om kronisk smerte og om akupunktur samt teori om undersøgelse og behandling af disse tilstande

Færdigheder:

 • Kan demonstrere en basal og relevant anvendelse af manuelle teknikker og af fysisk træning til behandling af cervical patologi, af hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion) og af kronisk smerte
 • Kan demonstrere en basal behandling med akupunktur på medstuderende samt vise færdigheder om praktiske forhold vedr. fx nålehåndtering, sikkerhed og hygiejne

Kompetencer:

 • Kan planlægge, udføre og evaluere en relevant fysioterapeutisk undersøgelse, forebyggelse og behandling af mennesker med cervical patologi, med hovedpine (herunder vestibulære dysfunktion) og med kronisk smerte

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved undervisere (fastansatte og gæstelærere)
 • Selvstændigt gruppearbejde – herunder studenteroplæg
 • Litteratursøgning, artikellæsning og -diskussion.
 • Praksisafprøvning – herunder patientundervisning
 • Casearbejde

Indhold:

 • Teori og praksis omhandlende mennesker med cervical patologi
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med hovedpine
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med kronisk smerte
 • Teori og praksis omhandlende akupunkturbehandling

Undervisere, interne:
Lektor Hans Kromann Knudsen, fysioterapeut og master i rehabilitering
Lektor Gorm Høi Jensen, fysioterapeut og master i rehabilitering

Valgfagsansvarlig/intern underviser:
Lektor Michael Kristensen, fysioterapeut og master i rehabilitering og exam.med.acc.

Div. gæstelærere/eksterne undervisere