Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Undersøgelse og behandling af patienter med kroniske smerter med særligt fokus på nakkesmerter, hovedpine og behandling med akupunktur /
Examination and treatment of patients with chronic pain with a special focus on neck pain, headache and acupuncture treatment

ECTS-point
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8/2018

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen, UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende der har bestået alle eksaminer til og med 6. semesters kliniske eksamen.

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til mennesker med kroniske smerter, funktionsbegrænsninger og ubehag i nakken og/eller med hovedpine. Valgfaget vil have afsæt i teori og praksis omkring undersøgelse, forebyggelse og behandling til denne målgruppe. I behandlingsdelen lægges et særligt fokus på manuelle teknikker, træning og akupunktur.

Læringsforudsætninger:

 • At den studerende i forhold til læringsmål fra tidligere semestre har opnået viden, færdigheder og kompetencer om valgmodulets temaer

Læringsudbytte:
Viden

 • Kan redegøre for relevant teori om cervical patologi, om hovedpine, om kronisk smerte og om akupunktur, samt teori om undersøgelse og behandling af disse tilstande

Færdigheder

 • Kan demonstrere en basal og relevant anvendelse af manuelle teknikker og af fysisk træning til behandling af cervical patologi, af hovedpine og af kronisk smerte
 • Kan demonstrere en basal behandling med akupunktur på medstuderende samt vise færdigheder om praktiske forhold vedr. fx nålehåndtering, sikkerhed og hygiejne

Kompetencer

 • Kan planlægge, udføre og evaluere en relevant fysioterapeutisk undersøgelse, forebyggelse og behandling af mennesker med cervical patologi, med hovedpine og med kronisk smerte

Læringsaktiviteter:

 • Foredrag ved undervisere (fastansatte og gæstelærere)
 • Selvstændigt gruppearbejde – herunder studenteroplæg
 • Litteraturlæsning og -diskussion.
 • Praksisafprøvning – herunder patientundervisning
 • Casearbejde

Indhold:

 • Teori og praksis omhandlende mennesker med cervical patologi
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med hovedpine
 • Teori og praksis omhandlende mennesker med kronisk smerte
 • Teori og praksis omhandlende akupunkturbehandling

Deltagerantal:
12 til 34 studerende

Undervisere:
Lektor Finn Marlet fysioterapeut og cand.scient. i idræt og sundhed
Lektor Michael Kristensen fysioterapeut og master i master i rehabilitering og exam.med.acc.
Lektor Hans Kromann Knudsen fysioterapeut og master i rehabilitering
Div. gæstelærere

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410113215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point