Udvikling af teknologi

Valgfagets titel:
Udvikling af teknologi / Technology development

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Bestået Modul 11

Tilmelding:
Studerede der vælger alle 3 valgfag om velfærdsteknologi prioriteres.

Valgfaget er tværprofessionelt 

Valgfagets tema/profil:
Her lærer du, at udvikle teknologi i et samarbejde med private og offentlige aktører. 

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at anvende innovative og kreative tilgange til at udvikle teknologiske løsninger indenfor den sundhedsfaglige profession.

Faget kan tages uafhængigt af de 2 forgående valgfag vedr. velfærdsteknologi, ”Afprøvning og anvendelse af teknologi” samt ”Projektledelse med fokus på implementering af teknologi”, men dele af læringsudbyttet fra disse valgfag indgår som baggrund for faget.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om brugervenlighed og professionelle krav til teknologier i  sundhedsvæsenet.
 • Viden om metoder til udvikling af teknologiske løsninger, som understøtter processer hos den enkelte borger/patient.

Færdigheder:

 • Kan samarbejde med specialister (offentlige og private) der udvikler og  producerer teknologier, så de lever op til sundhedsvæsenets fremtidige krav og behov.
 • Kan udvikle teknologiske løsninger, som understøtter processer hos den enkelte borger/patient ift. deres forskellige livssituationer, ønsker, behov og muligheder.
 • Kan anvende innovative og kreative tilgange til udvikling af nye teknologier.

Kompetencer:

 • Kan håndtere komplekse udviklingssammenhænge i relation til udvikling af et konkret produkt i samarbejde med relevante interessenter.
 • Kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt ift., udvikling af teknologier.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning/workshops
 • Gruppearbejde/studietimer
 • Undervisningen bygger på en udfordring fra en privat eller offentlig virksomhed
 • Blended learning som undervisningsmetode

Indhold:

 • Velfærdsinnovation
 • Innovative metoder til udvikling af teknologi
 • Medarbejdere og borgere som medudviklere og innovationsdrivere
 • Udforskning af feltet
 • Idégenerering
 • Prototyping
 • Formidlingsmetoder

Foreløbig anbefalet litteratur:
Hansen, J. (2013), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, Gads forlag 1.udgave

Afslutning af valgfag:
Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper. Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.

Deltagerantal:
Min 15 og max 38 studerende 

Undervisere:
Susanne Dahl, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL
Søren Bech, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Stina Meyer Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 10 – 11/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310613113
Dato og tidUge 10 - 11 (7. marts - 18. marts 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger