Sygepleje som sanselig praksis (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Sygepleje som sanselig praksis
Nursing as a sensory Practice


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-8, 2024


Valgfaget afholdes:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.
Der er tale om fire fremmødedage i Vejle og fire fremmødedage i Odense. Resterende undervisning foregår som K2-dage.


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen, UCL


Valgfagets tema/profil:
Du står ved slutningen af din uddannelse og træder snart ind i professionen som sygeplejerske. Måske tænker du: Kan jeg overhovedet lykkes med at udleve den sygepleje, jeg så gerne vil? Kan jeg være nærværende nok overfor patienter og pårørende? Kommer jeg til at bruge mig selv for meget? Hvordan beskytter jeg mig selv?

På dette valgfag arbejder vi med lige netop disse emner. Begrebsrammen er Sanselig Sygepleje, som indebærer på én og samme tid, at man som sygeplejerske bruger sig selv og sine sanser, men at alt dette udspringer ud fra at have egenkontakt; at være i balance og være mindful.

På valgfaget arbejder vi med teorier, metoder og praktiske øvelser. Det gennemgående teoretiske afsæt er fra en Ph.d. -afhandling om ”skønne øjeblikke”. Her lader vi os berøre af, at det rent faktisk er muligt at skabe skønne øjeblikke for og med patienter og familier. Noget af undervisningen foregår som praktiske øvelser, hvor du lærer metoder til at skabe egenkontakt. Denne egenkontakt kan ende med at blive et meget nyttigt værktøj for dig, når du står i travle vagter fyldt med massive etiske dilemmaer og utallige praktiske gøremål.

Vi arbejder ligeledes med, hvordan musik, natur, arkitektur, udsmykning, kunst og æstetik har en stor betydning for patienter. Du vil således komme på en opgave i at gå på opdagelse i, hvad sansning betyder – både for dig selv – men i særlig grad for patienter.

På valgfaget får vi forskellige fagpersoner på besøg, som vi kan lade os inspirere af.  Bl.a. får vi besøg af en Kreahelt, der bruger bagning, håndarbejde og andre kreative sysler til at skabe kontakt med indlagte børn og herigennem giver disse børn mening og indhold under indlæggelsen. Vi får også besøg af en fysioterapeut, som fortæller om, hvordan kroppen reagerer på traumer og stress og hvilke nonfarmakologiske (og sanselige) interventioner, der kan hjælpe patienten.

Tidligere studerende på valgfaget skriver:

”Det har været enormt fint at få mulighed for at koble noget teori på den intuition man har – altså at få noget belæg for det, man går og fornemmer i hverdagen”.

 ”Valgfaget har været meget afvekslende med forskellige gæsteoplæg, en dag på yogamåtten og gruppearbejde”.

 ”Valgfaget har betydet for mig, at jeg tror på, at jeg lige om lidt kan give en sygepleje med skønne øjeblikke, også selv om rammerne er virkelig travle”.


Læringsforudsætninger:
Sygeplejestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Personlig udvikling er en stor del af undervisningsaktiviteterne og det er en forudsætning for at opnå det ønskede læringsudbytte, at den enkelte studerende aktivt deltager i øvelser og diskussioner samt inddrager personlige sansninger og er åben for at reflektere over disse.


Læringsudbytte:

  • Du opnår viden om, hvad der kendetegner sansning og et skønt øjeblik
  • Du opnår viden om sansningens betydning for patient og pårørende
  • Du opnår viden om at inddrage sansning i dit kommende professionelle virke


Færdigheder:

  • Du kan skabe rum for sanseligheden, nærværet og omsorgen – på nye og innovative måder
  • Du kan bruge kunsten, musikken, naturen, arkitekturen og kroppen til at bidrage til patientens og pårørendes velvære


Kompetencer:

  • Du har kompetencer til at lede dig selv og være i egenkontakt
  • Du har kompetencer til at sætte forandringsprocesser i gang, der udvikler den sygeplejefaglige kvalitet
  • Du har kompetencer til at arbejde innovativt med sanselighed (musik, natur, arkitektur, udsmykning, kunst og æstetik) og kan sætte sanseligheden i spil i din sygepleje


Læringsaktiviteter og indhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger, hvor der arbejdes i grupper og individuelt. Valgfaget afsluttes med en individuel fremlæggelse.

Indholdet kredser sig om sanselighed; krop, kunst, arkitektur, ”et forunderligt mere”, omsorg, egenkontakt gennem yoga og mindfulness – og dét at skabe rum for skønne øjeblikke.


Undervisere:
Interne undervisere: Jeannett Klitgaard, Mette Bonde Dahl og Inge Haahr Langdahl
Eksterne undervisere: Planlægges løbende