Krop, kunst og kontakt – betydning for omsorgen i sygeplejen, Odense/Vejle (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Krop, kunst og kontakt – betydning for omsorgen i sygeplejen
Body, art and contact – significance for nursing care


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-37, 2024


Valgfaget afholdes:
UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.
Der er tale om tre fremmødedage i Vejle og fire fremmødedage i Odense. Resterende undervisning foregår som K2-dage, som kan gennemføres online i mindre grupper.


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen, UCL


Formål:

Du står ved slutningen af din uddannelse og træder snart ind i professionen som sygeplejerske. Måske tænker du: Kan jeg overhovedet lykkes med at udleve den sygepleje, jeg så gerne vil? Kan jeg være nærværende nok overfor patienter og pårørende? Kommer jeg til at bruge mig selv for meget? Hvordan tager jeg vare på mig selv?

Valgfagets formål er, at du ved valgfagets afslutning har opnået en større sikkerhed i din professionsidentitet og har afprøvet forskellige metoder til at være i egenkontakt.

Valgfagets tema er sansernes betydning i sygeplejen. Krop, kunst og kontakt er tre nøgleord, som har fået plads i titlen, men vi kigger på flere sanseindtryk end disse. Vi undersøger, hvordan sanselige indtryk som kunst, æstetik, indretning, lys, lyde og natur kan lindre og skabe bevægelse for både patient, pårørende og sygeplejerske.

Vi arbejder ud fra en teoretisk ramme af Helle Winther og Sine Maria Herholdt-Lomholdt. Fra Winthers perspektiv bliver vi inspireret af, hvordan vi som sygeplejersker kan forstå vores egen krop, kan kommunikere med kroppen og kan tage vare på kroppen gennem egenkontakt. Fra Herholdt-Lomholdts ph.d.-afhandling ”Skønne øjeblikke i sygeplejen – en kilde til innovation?” bliver vi inspireret af, hvordan vi i et til tider travlt sundhedsvæsen alligevel kan skabe rum for ”de skønne øjeblikke”.

Undervisningsformen er alsidig. Du vil opleve undervisningsdage med øvelser på yoga-måtten med fokus på vejrtrækning, afspænding og meditation. Du vil møde to gæsteundervisere fra praksis, Lærke som er fysioterapeut og Marie, som er kreahelt. Lærke vil fortælle om, hvordan kroppen reagerer på traumer og stress og hvilke nonfarmakologiske (og sanselige) interventioner, der kan hjælpe patienten. Marie vil fortælle om, hvordan hun bruger bagning, håndarbejde og andre kreative sysler til at skabe kontakt med børn på psykiatrisk ambulatorium.  Der vil være undervisning i naturen, skønhedsværksted med kunst, digte, musik, mm. samt et besøg i praksis, hvor fokus er på helende arkitektur.

Velkommen til et valgfag, hvor du bliver klogere på sansernes betydning i sygeplejen.

 

Tidligere studerende på valgfaget skriver:

”Det har været enormt fint at få mulighed for at koble noget teori på den intuition man har – altså at få noget belæg for det, man går og fornemmer i hverdagen”.

 ”Valgfaget har været meget afvekslende med forskellige gæsteoplæg, en dag på yogamåtten og gruppearbejde”.

 ”Valgfaget har betydet for mig, at jeg tror på, at jeg lige om lidt kan give en sygepleje med skønne øjeblikke, også selv om rammerne er virkelig travle”.


Læringsforudsætninger:
Sygeplejestuderende med basiskompetence i sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi.

Personlig udvikling er en stor del af undervisningsaktiviteterne og det er en forudsætning for at opnå det ønskede læringsudbytte, at den enkelte studerende aktivt deltager i øvelser og diskussioner samt inddrager personlige sansninger og er åben for at reflektere over disse.


Læringsudbytte
Viden:

  • Du opnår viden om, hvad der kendetegner sansning og et skønt øjeblik
  • Du opnår viden om sansningens betydning for patient og pårørende
  • Du opnår viden om at inddrage sansning i dit kommende professionelle virke


Færdigheder:

  • Du kan skabe rum for sanseligheden, nærværet og omsorgen – på nye og innovative måder
  • Du kan bruge kunsten, musikken, naturen, arkitekturen og kroppen til at bidrage til patientens og pårørendes velvære


Kompetencer:

  • Du har kompetencer til at lede dig selv og tage vare på krop
  • Du har kompetencer til at sætte forandringsprocesser i gang, der udvikler den sygeplejefaglige kvalitet
  • Du har kompetencer til at arbejde innovativt med sanselighed (musik, natur, arkitektur, udsmykning, kunst og æstetik) og kan sætte sanseligheden i spil i din sygepleje


Læringsaktiviteter og indhold:
Undervisningen er fordelt over 3 uger, hvor der arbejdes i grupper og individuelt. Valgfaget afsluttes med en individuel fremlæggelse.


Undervisere:
Interne undervisere: Jeannett Klitgaard, Mette Bonde Dahl og Inge Haahr Langdahl
Eksterne undervisere: Lærke Hemmingsen og Marie Skovgaard