Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession (uge 35-37), Vejle

Valgfagets titel:
Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession
Nursing Theories and Nursing Profession

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

45 K1-/K4-lektioner og 45 K2-lektioner

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 37/ 2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Vejle, Sygeplejerskeuddannelsen, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
I valgfaget arbejdes med forskellige sygeplejeteorier, der er udviklet på forskellige abstraktionsniveauer og som kan belyse professionens problemstillinger.

Der arbejdes med teori som begreb og med teoriers/sygeplejeteoriers betydning for udvikling af sygeplejeprofessionen i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.

Fokus rettes mod kundskaber og metoder til teorianvendelse og teoriudvikling i sygeplejeprofessionen, hvor teorier/sygeplejeteori anvendes til at udvikle viden om professionens problemstillinger.

De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor temaet via en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, faglige dialoger på hold og i grupper. Med afsæt i udvalgte teorier, arbejdes med analyser og vurdering af konkrete teorier/sygeplejeteorier, der kan belyse problemstillinger i professionen og specifikt i de studerendes bachelorprojekter.

Læringsforudsætninger:
De studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra tidligere semestre anvendes og udvikles i valgfaget. Derfor forventes det, at de studerende har opdateret deres viden inden for forskningsmetodologi, akademisk skrivning, kundskaber relateret til forskellige sygeplejeteorier samt færdigheder i forhold til systematisk litteratursøgning og vurdering.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende opnår viden om kundskabsudvikling i og for sygeplejeprofessionen i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om teoriers og sygeplejeteoriers betydning for udvikling af sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår viden om kundskaber og metoder til teoriudvikling og – anvendelse i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår viden om- og overblik over teoriers forskellige abstraktionsniveau´er og anvendelsesmuligheder i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår generel viden om teoriers udsagnskraft og rækkevidde i et sygeplejefagligt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om udvalgte metoder og redskaber til analyse og kritisk vurdering af sygeplejeteorier
 • At den studerende opnår viden om metoder til anvendelse af teorier i sygeplejeprofessionen

Færdigheder:

 • At den studerende kan reflektere over udvalgte sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionen og udvikling af denne
 • At den studerende kan identificere behovet for udvikling af teori, herunder typer af teori, i en konkret sygeplejepraksis
 • At den studerende kan anvende analyseredskaber til vurdering af udvalgte teorier for og i sygeplejeprofessionen.
 • At den studerende opnår indsigt i metoder til udvikling af sygeplejeprofessionen, og er i stand til at vurdere analyseredskabers muligheder og begrænsninger i processen.

Kompetencer:

 • At den studerende er i stand til at vurdere behovet for teorianvendelse samt at anvende sin viden om teorityper, abstraktionsniveau, teoriers rækkevidde og udsagnskraft i forhold til konkrete kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Læringsaktiviteter:
Undervisningen varetages af interne og eksterne undervisere i forhold til konkrete emner og i en vekselvirkning mellem K1-/K4- og K2-aktiviteter.

Litteratur:

 • Bjerrum, M., Pedersen, P.U. & Larsen, P., 2017. Living With symptoms of attention deficit hyperactivity disorder ind adulthood: a systematic review of qualitative evidence. Joanna Briggs Institute. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Pp 1080-1153.
 • Chinn, P.L: & Kramer, M.K., 2005. Udvikling af kundskaber i sygeplejen. Kbh.: Akademisk Forlag. Kapitel 1-2-3-4
 • Hall, E.O.C, 2008, Sygeplejeforskningens udvikling i Danmark. En rejse gennem 100 år. Tidsskrift for sygeplejeforskning, årg. 24, no. 1, s. 4-20.
 • Hoeck, B. & Winther, B. 2012. Sygeplejeteori – nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, årg. 26, no. 2, s. 4-15.
 • Jørgensen, B.B., 2010. Sygeplejeteori som referenceramme. I B.B. Jørgensen & V. Østergaard Steenfeldt (red.), Med sygeplejeteori som referenceramme – i forskning og udvikling. Kbh.: Gads Forlag, s. 29-59, 61-78.
 • Rydahl-Hansen, S., 2017. Sygeplejeteoriers logiske abstraktionsniveauer, udsagnskraft og betydning i professions- bacheloruddannelsen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, årg. 23. no. 1, s. 38-43.
 • Staugaard, H.J., 2017. Profession. Skulle det nu være noget særligt. Samfundslitteratur, s. 29-59, 61-78.
 • Tomey, A.M. & Alligood, M.R., 2011. Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje. Udvalgte kapitler (følger senere).

Derudover benyttes yderligere litteratur relateret til udvalgte teorier, der afspejler forskellige abstraktionsniveauer og er relateret til professionens forskellige problemstilligner.

Deltagerantal:
Min. 20 – max. 40 studerende

Undervisere:
Interne adjunkter og lektorer samt evt. eksterne undervisere med specielle kompetencer

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110713916
Dato og tid26. august – 13. september 2019 (uge 35-37)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point