Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter (uge 6-8) - Odense

Valgfagets titel:
Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter / Education of Patients and Health promotions

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point 

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tovholdere Susanne Brøndum & Lisbeth Frederiksen

Valgfagets tema/profil:
Patientuddannelsen skal forstås som mødet mellem patienten og sygeplejersken.

Læringsforudsætninger:
Kompetencer svarende til 7. semester

Kriterier for optagelse:
Kompetencer svarende til 7. semester

Læringsudbytte:

  • Kendskab til det sundhedspædagogiske arbejde
  • Anvende og mestre forskellige vejledningsstrategier
  • Lære at tage udgangspunkt i borgerens/patientens hverdagsliv for bedre at kunne forstå og håndtere den professionelle rolle i patientuddannelse
  • Opnå en forståelse for mulighederne og udfordringerne i samarbejdet mellem borgeren/patienten og sygeplejersken
  • Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder
  • Medvirke til løsning af aktuelle udfordringer, der forudsætter og udfordrer egen professionspraksis samt bidrager til det tværprofessionelle samarbejde

Læringsaktiviteter:
Indhold:
Valgfaget sætter fokus på kompleksiteten i de hverdagsforandringer, som borgeren/patienten gennemlever i forbindelse med patientuddannelse.  Der arbejdes med såvel samfundsmæssige og sociale forudsætninger som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for borgerens/patientens læring. Endvidere er der fokus på konfliktens udfordringer og udviklingsperspektiver. Ud fra et kritisk perspektiv arbejder valgfaget med praksisnære pædagogiske aktiviteter.

Litteratur: (foreløbig anbefalet litteratur)
Er under udarbejdelse

Deltagerantal:
30-40 studerende

Undervisere:
Susanne Brøndum
Lisbeth Frederiksen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110313216
Dato og tid4. februar - 22. februar 2019 (uge 6-8)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point