Sygeplejeteorier og sygeplejeprofessionen

Valgfagets titel:
Sygeplejeteorier og sygeplejeprofessionen / Nursing theory and nursing profession

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Målet med undervisningen er, at den studerende opnår:
Viden:

  • om sygeplejeteoriernes betydning for sygeplejeprofessionen
  • kan gennemskue teoriernes udsagnskraft, rækkevidde og abstraktionsniveau i forhold til sygeplejeprofessionen
  • om et udvalgt redskab til at analysere og kritisk vurdere en udvalgt sygeplejeteori

Færdigheder:

  • kan gennemskue udvalgte sygeplejeteoriers anvendelsesmuligheder og begrænsninger i sygeplejeprofessionen
  • kan søge, finde og vurdere relevante teorier og forskningsresultater til at øge forståelsen for kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Kompetencer:

  • bevidst anvender de ovenfor beskrevne viden og færdigheder til kompetent at løse kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for valgfaget:
Undervisningen omfatter i alt 14 lektioner, hvor der præsenteres og arbejdes med sygeplejeteorier og deres betydning for udvikling af sygeplejeprofessionen.

Arbejdsprocessen vil tage udgangspunkt i Chinn & Kramers analysemodel, og vil i den udstrækning, det er muligt, være rettet mod de studerendes kommende bachelorprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning og gruppevejledning (kategori 1) omhandlende sygeplejeteoriers genstandsfelt og udvalgte sygeplejeteorier på middlerange- og praksisniveau og anvendelse heraf i sygeplejeprofession samt projektarbejde.

Der planlægges gruppestyret studieaktivitet (kategori 2), hvor der arbejdes med en selvvalgt syge-plejeteori og med informationskompetence.

Der planlægges fremlæggelse af den selvvalgte sygeplejeteori (kategori 4).

Pensum:
Pensum følg dette link: http://esdhweb.ucl.dk/361526.Pensum%20valgfag%201.pdf

Deltagere:
Max 40 studerende

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3120313514
Dato og tidUge 37 - 38
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point