Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession / Nursing Theories and Nursing Profession

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11 / 2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Vejle, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med Sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionens udvikling i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv, rettet mod temaet Sygeplejeprofession – kundskaber og metoder.

De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor temaet via en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, faglige dialoger på hold og i grupper, samt ved at arbejde med analyser og vurdering af udvalgte teorier og teorityper relateret til udvikling af sygeplejeprofessionen. Tema og sygeplejefaglige problemstillinger belyses ud fra udvalgt national og international litteratur fra pensumliste suppleret med litteratur gennem egen systematisk litteratursøgning.

Læringsforudsætninger:
Der forventes opdateret basisviden i forskningsmetodologi og videnskabsteori samt erfaringer i akademisk skrivning og analytiske evner. Basiskundskaber relateret til teoribegreb, kendskab til forskellige sygeplejeteorier og modeller.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende opnår viden om udvikling af viden i og for sygeplejeprofessionen i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionens udvikling
 • At den studerende opnår viden om- og overblik over teoriers forskellige abstraktionsniveau´er og anvendelsesmuligheder i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår generel viden om teoriers udsagnskraft og rækkevidde i et sygeplejefagligt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om udvalgte metoder og redskaber til analyse og kritisk vurdering af sygeplejeteorier
 • At den studerende kan forstå sin viden og erfaring om systematisk litteratursøgning og anvende den til at søge og analysere relevant teori relateret til kliniske sygeplejefaglige problemstillinger.

Færdigheder:

 • At den studerende kan reflektere over udvalgte sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionen og udvikling af denne
 • At den studerende kan identificere sygeplejeteoriers abstraktionsniveau, udsagnskraft, rækkevidde og anvendelsesmuligheder i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende kan identificere behovet for udvikling af teori, herunder typer af teori, i en konkret sygeplejepraksis
 • At den studerende kan analysere udvalgte sygeplejeteorier og vurdere deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende kan vurdere og foreslå relevante teorier og forskningsresultater på baggrund af systematisk litteratursøgning knyttet til udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger

Kompetencer:

 • At den studerende er i stand til- og bevidst anvender og reflekterer over sin viden og opnåede færdigheder til at foreslå konkret teoriudvikling relateret til kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende er i stand til at vurdere behovet for teorianvendelse samt at anvende sin viden om teorityper, abstraktionsniveau, teoriers rækkevidde og udsagnskraft i forhold til konkrete kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Læringsaktiviteter:
Undervisningen varetages af interne og eksterne undervisere i forhold til konkrete emner

Litteratur:
(foreløbig anbefalet litteratur)

 • Chinn, P.L: & Kramer, M.K., 2005. Udvikling af kundskaber i sygeplejen. Kbh.: Akademisk Forlag. Kapitel 1-2-3.
 • Eriksson, K., 2010. Det lidende menneske. 2. Udg. 1. Opl. Kbh.: Munksgaard Danmark.
 • Fink, H. 2013. Drømmen om transfaglighed. Asteriks, Juni, s. 15-19
 • Foss, B. & Nåden, D., 2009. Janice Morse´Theory of Suffering – a Discussion in a Caring Science Perspective. Vård I Norden, nr. 1/2009. Publ. No 91, Vol. 29, s. 14-18.
 • Hall, E.O.C, 2008, Sygeplejeforskningens udvikling i Danmark. En rejse gennem 100 år. Tidsskrift for sygeplejeforskning, årg. 24, no. 1, s. 4-20.
 • Hoeck, B. & Winther, B. 2012. Sygeplejeteori – nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, årg. 26, no. 2, s. 4-15.
 • Jørgensen, B.B., 2010. Sygeplejeteori som referenceramme. I B.B. Jørgensen & V. Østergaard Steenfeldt (red.), Med sygeplejeteori som referenceramme – i forskning og udvikling. Kbh.: Gads Forlag, ( nærmere om sider og kapitler senere).
 • Kent, B. & Fineout-Overholt, E., 2008. Using meta-synthesis to facilitate evidence-based practice. Worldviews on Evidence – Based Nursing, Årg. 5, no. 3, s. 160-162.
 • Morse, J.M., 2001. Comfort and Comforting. Fokus på sygeplejen, s. 26-43.
 • Morse, J.M., 2001. Toward a Praxis Theory of Suffering. Advanced Nursing Science, 24 (1), s. 47-59.
 • Rossen, C.B., Tingleff, E.B., Buus, N., 2009. Depressive menneskers oplevelser af transition mellem at være indlagt og at være hjemme: Et interview studie. Vård i Norden, 29(4), s. 30-34.
 • Rydahl-Hansen, S., 2017. Sygeplejeteoriers logiske abstraktionsniveauer, udsagnskraft og betydning i professions- bacheloruddannelsen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, årg. 23. no. 1, s. 38-43
 • Staugaard, H.J., 2017. Profession. Skulle det nu være noget særligt. Samfundslitteratur, s. 29-59.
 • Tingleff, E.B., Rossen, C.B. & Buus, N., 2010. En kvalitativ metasyntese af psykiatriske sygeplejerskers oplevelser af transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet. Vård i Norden, Vol. 30, Nr. 1. s. 45-47.
 • Tingleff, E.B., Bradley, S.K., Gildberg, F.A., et al. 2017. Treat me with respect. A systematic review and thematic analysis of psyciatric patients´reported perceptions of the situations associated with the process of coercion. Journal of psychiatric mental health Nursing. s. 1-18.
 • Tomey, A.M. & Alligood, M.R., 2011. Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje. Udvalgte kapitler (følger senere).
 • Soffmann, V., Harder, I. & Kirkevold, M., 2009. En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel. Klinisk Sygepleje. Årg. 23, no. 3, s. 41-60.

Deltagerantal:
Min. 20 – max 30 studerende

Undervisere:
Interne adjunkter og lektorer, evt. eksterne undervisere med specielle kompetencer

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110313215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point