Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession (uge 38-40) - Vejle

Valgfagets titel:
Sygeplejeteorier og sygeplejeprofession / Nursing Theories and Nursing Profession

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

45 K1/K4 lektioner og 45 K2 lektioner

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40/ 2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Vejle, Sygeplejerskeuddannelsen, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Der arbejdes med viden om teori som begreb og med teoriers/sygeplejeteoriers betydning for udvikling af sygeplejeprofessionen i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv. Fokus rettes mod kundskaber og metoder til teorianvendelse og teoriudvikling i sygeplejeprofessionen.

De studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor temaet via en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, faglige dialoger på hold og i grupper, samt ved at arbejde med analyser og vurdering af udvalgte teorier og teorityper relateret til sygeplejeprofessionen.

Der arbejdes med analyse og vurdering af udvalgte sygeplejeteorier med henblik på at opnå overblik over teoriernes konkrete og abstrakte kundskabsgrundlag.

Læringsforudsætninger:
Der forventes opdateret basisviden i forskningsmetodologi og videnskabsteori samt erfaringer i akademisk skrivning og analytiske evner. Basiskundskaber relateret til teoribegreb, kendskab til forskellige sygeplejeteorier og modeller, samt færdigheder og kompetencer ifm systematisk litteratursøgning og vurdering.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende opnår viden om kundskabsudvikling i og for sygeplejeprofessionen i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om teoriers og sygeplejeteoriers betydning for udvikling af sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår viden om kundskaber og metoder til teoriudvikling og – anvendelse i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår viden om- og overblik over teoriers forskellige abstraktionsniveau´er og anvendelsesmuligheder i sygeplejeprofessionen
 • At den studerende opnår generel viden om teoriers udsagnskraft og rækkevidde i et sygeplejefagligt perspektiv
 • At den studerende opnår viden om udvalgte metoder og redskaber til analyse og kritisk vurdering af sygeplejeteorier
 • At den studerende opnår viden om metoder til anvendelse af teorier i sygeplejeprofessionen

Færdigheder:

 • At den studerende kan reflektere over udvalgte sygeplejeteoriers betydning for sygeplejeprofessionen og udvikling af denne
 • At den studerende kan identificere behovet for udvikling af teori, herunder typer af teori, i en konkret sygeplejepraksis
 • At den studerende kan anvende analyseredskaber til vurdering af udvalgte teorier for og i sygeplejeprofessionen.
 • At den studerende opnår indsigt i metoder til udvikling af sygeplejeprofessionen, og er i stand til at vurdere analyseredskabers muligheder og begrænsninger i processen.

Kompetencer:

 • At den studerende er i stand til at vurdere behovet for teorianvendelse samt at anvende sin viden om teorityper, abstraktionsniveau, teoriers rækkevidde og udsagnskraft i forhold til konkrete kliniske problemstillinger i sygeplejeprofessionen

Læringsaktiviteter:
Undervisningen varetages af interne og eksterne undervisere i forhold til konkrete emner, og i en vekselvirkning mellem K1/K4 og K2 aktiviteter.

Litteratur:

 • Bjerrum, M., Pedersen, P.U. & Larsen, P., 2017. Living With symptoms of attention deficit hyperactivity disorder ind adulthood: a systematic review of qualitative evidence. Joanna Briggs Institute. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Pp 1080-1153.
 • Chinn, P.L: & Kramer, M.K., 2005. Udvikling af kundskaber i sygeplejen. Kbh.: Akademisk Forlag. Kapitel 1-2-3-4
 • Hall, E.O.C, 2008, Sygeplejeforskningens udvikling i Danmark. En rejse gennem 100 år. Tidsskrift for sygeplejeforskning, årg. 24, no. 1, s. 4-20.
 • Hoeck, B. & Winther, B. 2012. Sygeplejeteori – nødvendig eller overflødig? Klinisk Sygepleje, årg. 26, no. 2, s. 4-15.
 • Jørgensen, B.B., 2010. Sygeplejeteori som referenceramme. I B.B. Jørgensen & V. Østergaard Steenfeldt (red.), Med sygeplejeteori som referenceramme – i forskning og udvikling. Kbh.: Gads Forlag, s. 29-59, 61-78.
 • Rydahl-Hansen, S., 2017. Sygeplejeteoriers logiske abstraktionsniveauer, udsagnskraft og betydning i professions- bacheloruddannelsen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, årg. 23. no. 1, s. 38-43.
 • Staugaard, H.J., 2017. Profession. Skulle det nu være noget særligt. Samfundslitteratur, s. 29-59, 61-78.
 • Tingleff, E.B., Rossen, C.B. & Buus, N., 2010. En kvalitativ metasyntese af psykiatriske sygeplejerskers oplevelser af transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet. Vård i Norden, Vol. 30, Nr. 1. s. 45-47.
 • Tomey, A.M. & Alligood, M.R., 2011. Sygeplejeteoretikere. Bidrag og betydning for moderne sygepleje. Udvalgte kapitler (følger senere).

Forslag til supplerende litteratur:

 • Fink, H. 2013. Drømmen om transfaglighed. Asteriks, Juni, s. 15-19.
 • Foss, B. & Nåden, D., 2009. Janice Morse´Theory of Suffering – a Discussion in a Caring Science Perspective. Vård I Norden, nr. 1/2009. Publ. No 91, Vol. 29, s. 14-18.
 • Morse, J.M., 2001. Toward a Praxis Theory of Suffering. Advanced Nursing Science, 24 (1), s. 47-59.
 • Zoffmann, V., Harder, I. & Kirkevold, M., 2009. En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel. Klinisk Sygepleje. Årg. 23, no. 3, s. 41-60.                

Deltagerantal:
Min. 20 – max 40 studerende

Undervisere:
Interne adjunkter og lektorer, evt. eksterne undervisere med specielle kompetencer

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110713915
Dato og tid17. september - 5. oktober 2018
StedUCL Campus Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point