Sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus (uge 35-37) - Odense

Valgfagets titel:
Sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus / Health professional skills in a health care center

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35 – 37/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Hans Kromann Knudsen: Fysioterapeutuddannelsen
Aino Elmegaard Larsen: Bioanalytikeruddannelsen

Valgfagets tema:
Sundhedsprofessionelle, sundhedshuse, udredning, rehabilitering, monitorering.

Læringsforudsætninger:

 • Viden om andre faggruppers kompetencer
 • Bred bevidsthed omkring egen monofaglighed
 • Viden om div. kroniske sygdomme
 • Kompetencer i forhold til bl.a. generel diagnostik og udredning, rehabilitering, monitorering, litteratursøgning og litteratur- anvendelse i en fagprofessionel kontekst
 • Videnskabelig metode.

Læringsudbytte:
Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation
 • Indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster
 • Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde
 • Anvende grundlæggende metoder til udøvelse af evidensbaseret praksis (EBP), herunder litteratursøgning, litteraturudvælgelse, kritisk vurdering, samt anvendelighed i praktiske kliniske problemstillinger.
 • Anvende evidensbaserede undersøgelses- og interventionsprincipper til sygdomme og skader indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • udføre en kritisk vurdering af specifikke sundhedsfaglige interventioner med henblik på anvendelighed i praksis
 • Medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:
Overordnet er det endelige produkt en CAT opgave.
Denne skal fremlægges sidst i forløbet.

Indhold: (mere specifik beskrivelse i nedenstående lektionsplan):

 • CAT undervisning.
 • Besøg af sundhedsprofessionelle aktører fra sundhedshuse
 • Undervisning relateret til sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus
 • Undervisning relateret til de primære sundhedsfaglige indsatser i et sundhedshus.
 • Besøge et sundhedshus og hvis muligt deltage i sundhedshusets aktiviteter.
 • Vejledning i relation til litteratursøgning samt kvalitetsvurdering heraf.
 • Vejledning og facilitering i forhold udarbejdelse af slutproduktet (CAT).
 • Det er ønskeligt at grupperne så vidt det er muligt, kan indsamle empiri i sundhedshuset i forhold til slutproduktet.

Undervisning: (der undervises hovedsageligt i, at erhverve kompetencer frem for viden om):

 • Introduktion
 • Hvad er et sundhedshus – hvorfor sundhedshuse?
 • Sundhedsfaglige indsatser i et sundhedshus
 • Mestring – undervisning (psykologisk/coaching), i forhold til smerter, medicin, fremtid, familie, eget liv, krise.
 • Kompetencer i et Sundhedshus (mono- og tværfaglige)
 • CAT (Litt. søgning ved bibliotekar).
 • Besøg i et sundhedshus – her skal findes en problemstilling til de studerende, (følge og evt. interviewe en borger/patient el. lign.)
 • Fokusområder: KOL, Kræftrehabilitering, Diabetes, Fedme, Hjerterehabilitering, Kroniske smertepatienter, Funktionelle lidelser.

Slutprodukt:

 • CAT som skriftligt produkt på ca. 4 normalsider.
 • Obligatorisk fremlæggelse for holdet. 30 studerende giver ca. 6 grupper, der kan dermed med to undervisere fremlægges over en formiddag. Grupperne og undervisere giver mundtlig feedback på produktet.
 • Obligatorisk aflevering af CAT i følge studieplan og underviser.

Deltagelse:
Ved manglende deltagelse i fremlæggelsen og udarbejdelse af gruppens CAT, udarbejdes der en afløsningsopgave, som er beskrevet særskilt – omfang 12.000- 14.000 anslag – afleveringsfrist: 4 dage.

Litteratur:
Skrives ind i lektionsplanen som lægges tilgængelig for de studerende senest 1 uge før valgfag start.

Deltagerantal:
30 studerende blandet fra alle sundhedsuddannelserne på UCL

Undervisere:
Eksterne fra sundhedshuse, evt. bibliotekarer, Hans Kromann Knudsen, Aino Elmegaard Larsen.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600002915
Dato og tid27. august - 14. september 2018 (uge 35-37)
StedUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point