Sundhed, fysisk aktivitet og præstation hos børn og unge

Valgfagets titel:   
Sundhed, fysisk aktivitet og præstation hos børn og unge / Physical activity and performance in children and adolescents

ECTS-point:    
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Fysioterapeutuddannelsen
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende som har bestået til og med modul 11 på uddannelsen.

Valgfagets tema/profil:
Viden om børn og unges fysiske aktivitet og sportsdeltagelse og deraf afledte sundhedsproblematikker.
Herunder teoretisk og praktisk indsigt i målemetoder til kortlægning af fysisk aktivitet og præstation hos børn.

Læringsforudsætninger:
Bestået til og med modul 11 på fysioterapeutuddannelsen.

Læringsudbytte:

 • Opnå teoretisk og praktisk indsigt i og viden om testning af fysisk præstation hos børn og unge.
 • Indsigt i og viden om børn og unges fysiologiske udvikling og sundhed.
 • Indsigt i og viden om idræts- og fritidsskader hos børn og unge.
 • Kunne identificere vækstrelaterede gener gennem anamnese og undersøgelse.
 • Indsigt i og viden om aldersrelateret træning af børn og unge.
 • Kan redegøre for forskellige tilgange/metoder til at kortlægge og planlægge hensigtsmæssig og målrettet intervention rettet mod børn og unges sundhed
 • Kan indgå i en kritisk diskussion af faglige problemstillinger omkring børns fysiske sundhed.

Læringsaktiviteter:

 • Gæsteunderviser
 • Foredrag
 • Praktisk afprøvning af test og målemetoder med målgruppen
 • Kritisk litteratur læsning og anvendelse (doughnut rounds)

Indhold:
Teori:

 • Børn og unges fysiologiske udvikling og sundhed.
 • Målemetoder og test af børn og unges fysiske aktivitet og præstation.
 • Viden om børn og unges fysiske sundhed, herunder fedme og inaktivitet.
 • Viden om forekomsten og fordelingen (epidemiologien) af idræts- og fritidsskader hos børn og unge.

Praksis:

 • Testning af børn i skolealderen (præstation og fysisk aktivitet, kondition).
 • Undersøgelse af vækstrelaterede skader.
 • Læse og forstå videnskabelig litteratur på feltet.
 • Diskutere litteratur i grupper.

Deltagerantal:
Max 24 fysioterapeutstuderende.

Undervisere:
Fra UCL: Lisbeth Runge, Tina Junge og Heidi Klakk
Gæstelærere fra Research in Childhood Health, SDU

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår: uge 35 – 36/2015
(Forår: uge 6 – 7)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410213512
Dato og tid24. august 2015 - 4. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015