Sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus (uge 6-8)

Valgfagets titel:
Sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus
Health professional skills in a health care center

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8/2020

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Hans Kromann Knudsen, Lektor, Fysioterapeutuddannelsen

Valgfagets tema:
Sundhedsprofessionelle, kommunikation, mestring, sundhedshuse, rehabilitering og monitorering.

Læringsforudsætninger:

 • Viden om andre faggruppers kompetencer
 • Bred bevidsthed omkring egen monofaglighed
 • Viden om div. kroniske sygdomme
 • Kompetencer i forhold til bl.a. generel diagnostik og udredning, mestring, og kommunikation, rehabilitering, monitorering, litteratursøgning og litteraturanvendelse i en fagprofessionel kontekst
 • Videnskabelig metode.

Læringsudbytte:
Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation,
 • indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • anvende grundlæggende metoder til udøvelse af evidensbaseret praksis (EBP), herunder litteratursøgning, litteraturudvælgelse, kritisk vurdering, samt anvendelighed i praktiske kliniske problemstillinger,
 • anvende evidensbaserede undersøgelses- og interventionsprincipper til sygdomme og skader indenfor det sundhedsfaglige felt,
 • udføre en kritisk vurdering af specifikke sundhedsfaglige interventioner med henblik på anvendelighed i praksis,
 • medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:
Overordnet er det endelige produkt en Posterpræsentation og overhøring.
Fremlægges foregår den sidste dag i forløbet.

Indhold: (mere specifik beskrivelse i nedenstående lektionsplan):

 • Besøg af udvalgte sundhedsprofessionelle aktører fra sundhedshuse
 • Undervisning relateret til sundhedsprofessionelle kompetencer i et sundhedshus
  • Her menes hele forløbet med borgeren/patienten inkl. undersøgelser, analyser, kommunikation, mestringsstrategier o.lign.
 • Undervisning relateret til de primære sundhedsfaglige indsatser i et sundhedshus
 • Besøge et sundhedshus og hvis muligt deltage i sundhedshusets aktiviteter
 • Vejledning i relation til litteratursøgning samt kvalitetsvurdering heraf
 • Vejledning og facilitering i forhold udarbejdelse af slutproduktet (Poster)
 • Det er ønskeligt at grupperne, så vidt det er muligt, kan indsamle empiri i sundhedshuset i forhold til slutproduktet

Undervisning: (der undervises hovedsageligt i at erhverve kompetencer frem for viden om):

 • Introduktion
 • Hvad er et sundhedshus – hvorfor sundhedshuse?
 • Sundhedsfaglige indsatser i et sundhedshus
 • Mestring – undervisning (psykologisk/coaching) i forhold til smerter, medicin, fremtid, familie, eget liv, krise
 • Kompetencer i et Sundhedshus (mono- og tværfaglige)
 • Poster (litteratursøgning v/Bibliotekar)
 • Besøg i et sundhedshus – her skal findes en problemstilling til de studerende (følge og evt. interviewe en borger/patient el. lign.)
 • Fokusområder: KOL, kræftrehabilitering, diabetes, fedme, hjerterehabilitering, kroniske smertepatienter, funktionelle lidelser.

Litteratur:
Skrives ind i lektionsplanen som lægges tilgængelig for de studerende senest 1 uge før valgfag start.

Undervisere:
Eksterne fra sundhedshuse, evt. bibliotekarer, Hans Kromann Knudsen.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600002217
Dato og tid3. februar – 21. februar 2020 (uge 6-8)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point