Demens set i et tværprofessionelt perspektiv (uge 9-11)

Valgfagets titel:
Demens set i et tværprofessionelt perspektiv
Dementia in an interdisciplinary perspective

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9-11/2020

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende styrkes til at kommunikere og samarbejde med borgere med demens og deres pårørende. Dette opnås gennem forståelse for de forskellige demenssygdomme  samt forståelse af de udfordringer demens giver for både borgeren, pårørende, fagpersoner og samfund. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværfagligt og monofagligt perspektiv.

Læringsforudsætninger:

 • Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser
 • Det forudsættes, at den studerende har interesse i problemstillinger vedrørende demenssygdom og de udfordringer disse sygdomme medfører for borgere og deres pårørende
 • Det forudsættes, at den studerende har ønske om at indgå i et samarbejde med andre studerende på tværs af uddannelser med henblik på at løse udfordringer i praksis relateret til demenssygdom i et tværprofessionelt perspektiv.

Læringsudbytte:
Viden:

 • om og forståelse for demenssygdomme og dét at være pårørende til demensramte,
 • om rehabiliteringsbegrebet og indsatser i forhold til problemstillinger indenfor demens,
 • om pågående forsknings-og udviklingsaktiviteter indenfor demens i UCL.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde med borgere med demens og deres pårørende,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i det borgerrettede samarbejde.

Kompetencer:

 • kunne løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb.

Fælles læringsudbytte:
Efter 7. semester 1. del kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation og samarbejde,
 • indgå i tværprofessionelt og eventuelt tværsektorielt læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • medvirke til løsning af aktuelle udfordringer kreativt, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisningen er tilrettelagt som opgavebaseret læring, som er en struktureret og metodisk fremgangsmåde, der er inddelt i tre trin: Introduktion, arbejde med en opgave og formidling, feedback og refleksion
 • Den opgavebaserede læring stiller krav om, at studerende indgår aktivt i opgaveløsninger. Der stilles krav til at samarbejde på tværs af uddannelser ved bl.a. at omsætte teori til praksis og derved belyse opgaveløsningen med forskellige tværprofessionelle perspektiver
 • Undervisningen vil være baseret på studerendes egen erfaring, cases udvalgt af underviserne og konkrete tværfaglige problemstillinger fra praksis

Indhold:
Der vil indgå teori om ætiologi og patologi vedrørende demenssygdomme; Alzheimers demens, vasculær demens, frontallap demens samt Lewy body demens.  Der vil indgå beskrivelser af den tværfaglige og tværsektorielle organisering af arbejdet med demens, herunder udredning og rehabilitering i demensforløb. Der vil være teori, som retter sig mod kommunikation, relation og samarbejde med borgere med demens, deres pårørende og øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere. Der vil indgå beskrivelser af neuropædagogiske tiltag samt andre psykosociale interventioner til borgere med demens og deres pårørende med henblik på at skabe et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Uge 1 har særlig fokus på sygdom og udredning samt rehabilitering, relation og kommunikation med demensramte borgere og deres pårørende samt tværprofessionelt samarbejde omkring borgeren med demens

Uge 2 har særlig fokus på interventioner og det organisatoriske samarbejde omkring demenspatienterne i Danmark

Uge 3 har særlig fokus på udarbejdelse og anvendelse af en rehabiliteringsplan i det sundhedsprofessionelle arbejde omkring borgeren med demens

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger om demens, offentlige tilgængelige rapporter i PDF-format samt videnskabelige artikler i PDF-format.

Undervisere:
Annemarie Ginnerup Toubøl
Kamilla Kielsgaard
Jeannett Klitgaard

Andre bemærkninger:
Eventuelle gæstelærere kan indgå i undervisningen.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600003217
Dato og tid24. februar – 13. marts 2020 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Vejle, Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point