Anvend mangfoldighedens potentialer (uge 9-11) - Odense

Valgfagets titel:
Anvend mangfoldighedens potentialer / Utilize the potential of diversity

ECTS-points:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfag:
Uge 9 – 11/2019

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Kriterier for optagelse:
Valgfaget tilbydes til professionsbachelorstuderende på tværs af uddannelsesretninger, der har gennemført de første 6 semestre af deres professionsuddannelse.

Valgfagets tema/profil:
I dette valgfag kommer du til at arbejde med de forskelligheder, du kan møde i dit virke som sundhedsprofessionel. I teams kommer du desuden til at arbejde med, at opsøge ny viden og
udvikle ideer til, hvordan du kan imødekomme disse forskelligheder.

Valgfagets første del har fokus på forskellige former for mangfoldighed. Det kan eksempelvis være forskellighed i forhold til køn, religion, etnisk oprindelse, kultur, sociale klasser, generationer,
seksualitet, holdninger og interesser. Gennem aktiviteter skal vi udforske nogle af disse forskellige former for mangfoldighed, så vi kan undersøge, hvordan vi ligner hinanden, og hvordan vi er
forskellige.
På valgfaget kommer I derfor til, at møde repræsentanter for nogle af disse forskelligheder. At have en forståelse for mangfoldighed er afgørende for jeres virke som sundhedsprofessionelle, da det sikrer, at I både ser og hører patienter og borgerne, så de oplever et sundhedsvæsen, der møder dem med forståelse og respekt på trods af forskelle. Desuden kan såvel monofaglige som tværprofessionelle samarbejdspartneres forskelligheder skabe nysgerrighed og grobund for at skabe nyt og tænke på nye måder. Det er lige netop det sundhedsvæsenet forventer idet forandringsprocesser er vedvarende, og dermed er uforudsigelighed et grundvilkår i jeres klinisk praksis.

I anden del af valgfaget skal I i teams vælge et emne inden for mangfoldighed. Vi vil her sætte processer i gang, som sætter jer i stand til at omsætte viden om styrken i mangfoldigheden til ideer
og løsninger, der kan forbedre vilkår for enten patienter, pårørende, borgere, samarbejdspartnere og dig selv og din egen profession. Det valgte emne udforskes ved eksempelvis et studiebesøg,
hvor I dataindsamler.

Læringsudbytte:
Efter valgfaget har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
Viden om og forståelse for: 

 • Mangfoldighed på tværs af fx køn, etnicitet og kultur
 • Teorier inden for innovation, entreprenørskab og kreative arbejdsprocesser i forhold til idéudvikling, implementering, sparring, formidling og evaluering
 • Teorier og metoder til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af kulturer, professioner, nationaliteter og generationer.

Færdigheder i:

 • At generere og videreudvikle idéer på baggrund af viden om mangfoldighed med inddragelse af aktører
 • At vurdere innovative og involverende processer – og efterfølgende gennemarbejde ideerne med henblik på implementering

Kompetence til:

 • At planlægge og gennemføre bachelorprojekt på baggrund af viden og erfaringer med innovative processer
 • At planlægge og gennemføre bachelorprojekt på baggrund af viden og erfaringer med mangfoldighed
 • At igangsætte og evaluere arbejdet med konkrete projekter, herunder formidling af resultater
 • At indgå konstruktivt i samarbejde om løsninger i kraft af mangfoldigheden
 • At reflektere med – og udvikle egen kompetencebevidsthed

Læringsaktiviteter:

 • Møde med repræsentanter for mangfoldighed
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Øvelser
 • Projektarbejde/studietimer
 • Studiebesøg
 • Undervisningen understøttes af blended learning

Afslutning af valgfaget:
Der udarbejdes en præsentation i teams ved afslutningen af valgfaget.

Deltagerantal:
30-40 studerende

Undervisere:
Christina Hjøllund Klausen, Adjunkt, UCL, Odense
Katrine Dupont, Innovationskonsulent, UCL, Odense
Merete Drachmann, Lektor, UCL, Vejle
Gæsteforelæsere og eksterne oplægsholdere

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600009216
Dato og tid25. februar - 15. marts 2019 (uge 9-11)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point