Sundhed i et globalt perspektiv (uge 6-11)

Valgfagets titel:
Sundhed i et globalt perspektiv / Health in a global perspective

Et tværfagligt uddannelsestilbud skabt i et samarbejde mellem Mellemfolkelig Samvirke / Global Contact og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sundhedsuddannelserne.

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 11/2019

Valgfaget afholdes:
Uge 1: Online læringsaktiviteter faciliteret af underviser ved UCL. To kursusdage (i forbindelse med afrejse) ved Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N.
Uge 2 til 5: Ophold i Uganda eller Palæstina
Uge 6: Online læringsaktiviteter faciliteret af underviser ved UCL.

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Tværfaglig International Team i Sundhedsuddannelserne ved UCL
Valgfagsansvarlig: Leif Zebitz  leze@ucl.dk

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at den studerende opnår et globalt perspektiv på den sundhedsfaglige uddannelse.

Dette opnås gennem:

 • Indsigt i politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed med specielt fokus på de valgte lande og områder.
 • Deltagelse i tværprofessionelle gruppearbejder og workshops, møder og samarbejder med ressourcepersoner og befolkningen i de aktuelle lande.
 • Praktik, observationspraktik og deltagelse i workshops på udvalgte professionsrettede institutioner (hospitaler, klinikker mv.)

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser. Foruden din sundhedsfaglige baggrund kræves der interesse og åbenhed overfor fremmede kulturer, engagement i de udfordringer som befolkninger i ulande stilles overfor.

Sprogkundskaber (engelsk) så kommunikation med de mennesker du møder er muligt.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i valgfaget forudsætter en egenbetaling som dækker Global Contact og udgifter til rejseomkostninger (se evt.) https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl

Læringsudbytte:
Viden:

 • Opnå viden om og forståelse for politiske, økonomiske og kulturelle rammer for sundhed
 • Viden om og forståelse for policy og betydning af de konfliktsituationer som er aktuelle i ulande
 • Viden om og forståelse for særlige sundheds- sygdomsaspekter i de aktuelle lande
 • Viden om og forståelse for såvel mono- som tværprofessionelle fagspecifikke temaer i de aktuelle lande

Færdigheder:

 • Kunne kommunikere med mennesker i andre lande og kulturer
 • Kunne anvende sin sundhedsprofession i en global sammenhæng

Kompetencer:

 • Kunne løse aktuelle og relevante sundhedsfaglige problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i et tværprofessionelt rehabiliteringsforløb

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er tilrettelagt med onlineaktiviteter, gruppearbejder og workshops, undervisningsseancer, rejser og ekskursioner.

Se i øvrigt beskrivelserne på https://www.globalcontact.dk/praktik/studietur/ucl

Indhold bl.a.:
Det endelige studieprogram bliver offentliggjort inden valgfagets begyndelse.

 • Introduktion til de valgte lande Uganda og Palæstina, kulturforståelse og introduktion til de politiske systemer.
 • Introduktion til sundhedssystemet og centrale sundhedsproblemer
 • Sundhed i landområderne med ekskursioner til hospitaler og klinikker i landet
 • Workshop med unge ugandere eller palæstinensere om social forandring mv.
 • Tema om kvinders sundhed
 • Tema om traditionel medicin
 • Tema om HIV/AIDS
 • Fokus på sundhed i flygtningelejrene (Palæstina)
 • Sundhedsfaglig uddannelse
 • Tema om diabetes og livsstilssygdomme
 • Tema om psykosocial sundhed
 • Tema om rehabilitering

Uge 1: online (hjemme) og ca. to døgn ved Mellemfolkelig Samvirke i København (i forbindelse med afrejse)
Uge 2 – 3 – 4 – 5: i Uganda eller Palæstina.
Uge 6: online afslutning (hjemme)

Litteratur:
Litteratur vil fremgå af endelig program og vil blive præsenteret inden valgfagets begyndelse

Deltagerantal:
12 – 14 til henholdsvis Uganda og Palæstina

Undervisere:
Danske og internationale eksperter udvalgt af Mellemfolkelig Samvirke, sundhedsfaglig underviser udpeget ved UCL.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600012216
Dato og tid4. februar - 15. marts 2019 (uge 6-11)
Varighed6 uger svarende til 10 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point