Fremtidens Sundhedsvæsen - Telemedicin, Odense (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Fremtidens Sundhedsvæsen – Telemedicin
The Future Healthcare System – Telemedicine


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40, 2024


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Afdeling for uddannelser til Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf


Tovholder på valgfaget:
Tovholder Camilla Søholm, Afdeling for uddannelser til Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf
Medtovholder Jane Søborg, Ergoterapeutuddannelsen


Valgfagets tema/profil:
Sundhedsvæsnet er i hastig udvikling og der er fuld tryk på den digitale omstilling. For at kunne anvende digitale løsninger, som i denne tid bliver implementeret over en bred kam, kræver det en grundlæggende teknologiforståelse, og det vil du lære mere om på dette valgfag. Grundlæggende teknologiforståelse beskrives i dette valgfag som sund digital resiliens forkortet SUNDIAL.

Valgfaget er tværprofessionelt, men tager udgangspunkt i de enkelte uddannelsers monofaglige perspektiver.

“Fremtidens Sundhedsvæsen – Telemedicin” har fokus på forskellige telemedicinske teknologier og behandlingskvalitet, men også på måden, man anvender teknologien. Derfor er der også lagt stor vægt på pædagogik, didaktik, kommunikation og etik med en særlig opmærksomhed på digitalt udsatte.

Sund digital resiliens hos sundhedsprofessionelle forstår vi som agile, adaptive, teknologikompetente sundhedsprofessionelle, der kan være med til at styrke sund digital resiliens i sundhedssektoren sådan, at du er godt klædt på, når du er færdig med din uddannelse.

 

Læringsudbytte:
Efter valgfaget har den studerende opnået nedenstående læringsudbytter:

Viden om og forståelse for:

 • Tekniske elementer i telemedicin som XR, AI, Internet-of-Things (IoT) og automation
 • De organisatoriske rammers betydning for etablering og drift af telemedicin
 • De retslige krav og juridiske aspekter, der skal understøtte cybersikkerhed
 • Persondataforordningen
 • Økonomiske aspekter og prioriteringer i sundhedsvæsenet
 • Digital etik

Færdigheder i at:

 • Få styrket deres digitale kompetencer, kritisk refleksion og innovative løsninger i brugen af teknologier
 • Træne de studerendes relationelle og kommunikative evner samt skærpe opmærksomheden på roller og ansvar

Kompetence til at:

 • Vurdere innovative og involverende processer og efterfølgende gennemarbejde ideerne med henblik på implementering
 • Kritisk reflektere over samarbejde og proces
 • Reflektere over etiske dilemmaer i forbindelse med anvendelse af telemedicin


Læringsaktiviteter:

 • Fremmøde
 • Selvstudie
 • Gruppearbejde
 • Øvelser
 • Studiebesøg


Litteratur:
Opdateres løbende med den nyeste litteratur.


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern teoretisk gruppeprøve. Se kriterier på mitUCL.

”Fremtidens Sundhedsvæsen – Telemedicin” henvender sig til alle studerende ved sundhedsuddannelserne dvs. Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Radiograf- og Sygeplejerskeuddannelsen.


Undervisere på valgfaget:
Camilla Søholm, Ledelseskonsulent
Jane Søborg, Ergoterapeutuddannelsen
Oliver Brage, Radiografuddannelsen
Uffe Jakobsen, Radiografuddannelsen
Michael F. B. Nielsen, Bioanalytikeruddannelsen
Allan Misasa Nielsen, Teknologi og Proces
Mads T. Langelund, Chefkonsulent
Jesper V. Bertelsen, Digitalisering og IT – Digital Læring
Kristian Høyer Toft, Anvendt Velfærdsforskning

Eksterne undervisere