Sexologi - i et tværprofessionelt evidenbaseret perspektiv (uge 35-40)

Valgfagets titel:
Sexologi – i et tværprofessionelt evidenbaseret perspektiv
Sexology – in a Multidisciplinary Evidensebased Perspective


Tovholder:
Helle Gerbild, heng@ucl.dk


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-40,2023


ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point


Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig basal viden om evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv og gør brug af professionernes særlige faglige færdigheder i forhold til faglige kliniske sexologiske problemstillinger. De studerende indgår i en kritisk diskussion af problemstillinger inden for rehabilitering af seksuel sundhed samt i faglig dialog om professionsudøvelse og –udvikling i et nationalt og internationalt perspektiv. De studerende inspireres til udvikling og innovation i en konkret klinisk praksis.


Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basiskompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, etik og tværprofessionelt samarbejde.


Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksuel sundhed som en integreret del af et konkret rehabiliteringsforløb
 • Seksuel anatomi og fysiologi, seksuel funktion, responscyklus, seksuelle dysfunktioner
 • Seksuelle problematikker v. kardiovaskulære-, reumatologiske-, onkologiske og demenssygdomme samt ved tilstande som inkontinens og adipositas
 • Seksualitet i forskellige livsfaser og livssituationer
 • Seksuel orientering, kønsidentitet og inkluderende sprog
 • Kroppen i sundhedsvæsenet og nøgenhed
 • Sundhedsprofessionelle interventioner, så som KRAM, hjælpemidler og seksualpolitik
 • Kommunikation og samtalen om seksualitet
 • Kulturelle og sociale barrierer for samtalen om seksualitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionell

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Samtale med patienter/brugere/borgere og give “tilladelse”, generel information og enkelte specifikke råd ift. seksuelle problemstillinger
 • Identificere behov for innovation af en klinisk praksis

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Søge evidensbaseret fokuseret litteratur om konkret problemstillinger ift. seksuel sundhed og rehabilitering
 • Analysere og anvende relevante nationale og/eller videnskabelige internationale artikler til at reflektere over fremme af seksuel sundhed
 • Udarbejde en poster (IMRAD struktur) på baggrund af en CAT
 • Inspirere til udvikling og innovation af en klinisk praksi


Afslutning på valgfaget:
Valgfaget afsluttes med en intern teoretisk gruppeprøve. Se kriterier på MitUCL


Litteratur:
Graugaard et al: Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet, Munksgaard, 2019 er den gennemgående lærebog, som anbefales anskaffet.


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sundhedsuddannelserne, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfaget henvender sig til:

Alle sundhedsprofessioner. Valgfagets undervisere er tværsundhedsprofessionelle og alle sundhedsprofessionelle studerende kan deltage. Studerende samarbejder i studiegrupper, hvor tværprofessionalitet tilstræbes.
Undervisningen er tilrettelagt som fysisk deltagelse.


Undervisere:
Rosa Heralvsdottir Jensen, Sygeplejerskeuddannelsen Odense, underviser
Grete Ingemann Sørensen, Sygeplejerskeuddannelsen Odense, underviser
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, underviser
Kristina Areskoug Josefsson, Professor, Oslo Met, underviser (online)
Trine Holt Clemmesen, Fysioterapeutuddannelsen, underviser
Margrethe Hjerrild, Pædagoguddannelsen, underviser
Uffe Lindberg W. Jakobsen, Radiografuddannelsen., medtovholder, underviser, eksaminator
Helle Gerbild, Fysioterapeutuddannelsen, tovholder, underviser, vejleder, eksaminator