Kritiske perspektiver på moderne psykiatri – mellem kritik og terapi (uge 38-40)

Valgfagets titel:

Kritiske perspektiver på moderne psykiatri – mellem kritik og terapi
Critical perspectives on contemporary psychiatry – between criticism and therapy

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40/2020

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Kriterier for optagelse:
Se læringsforudsætninger

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Uddannelseskoordinator Helle Andersen, afd. for uddannelse til Ergoterapeut og Sygeplejerske, Odense
Tovholdere: Kristian Alexander Jul Paaske, Sygeplejeuddannelse i Odense og
Janni Petersen, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er at beskrive og perspektivere moderne psykiatrisk praksis på en sådan måde, at de studerende får mulighed for at analysere, vurdere og kritisere konkrete forhold i moderne psykiatri. Undervisningen kan i praksis anvendes i både et tværfagligt og monofagligt perspektiv.

Læringsforudsætninger:
Undervisningen udbydes tværprofessionelt og er således relevant for studerende fra alle sundhedsuddannelser.

Det forudsættes, at den studerende har interesse i psykiatriske problemstillinger, i at undersøge hvordan konkrete psykiatriske problemstillinger kan forstås i et tværfagligt samarbejde og i, hvordan man kan hjælpe mennesker med psykiatriske lidelser på vej mod et godt liv.

Læringsudbytte:
Viden:

 • om forskellige terapeutiske positioners svar på konkrete psykiatriske problemstillinger,
 • om recovery, rehabilitering, empowerment, borgerinddragelse og lignende begrebers betydning for psykiatrisk praksis,
 • om hvordan tvang opleves og minimeres.

Færdigheder:

 • kunne samarbejde og kommunikere med mennesker med psykiatriske lidelser,
 • kunne se muligheder og løsninger i en tværfaglig indsats i borgerrettet samarbejde,
 • kunne analysere, vurdere og kritisere konkrete forhold i moderne psykiatri.

Kompetencer:

 • kunne løse problemstillinger tværfagligt med studerende fra andre sundhedsuddannelser,
 • kunne identificere egen rolle og monofaglige bidrag i en tværprofessionel psykiatrisk praksis.

Fælles læringsudbytter:
Efter 1. del 7. semester kan den studerende:

 • anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation,
 • indgå i tværprofessionel og eventuelt tværsektoriel læring og samarbejde i forskellige kontekster,
 • anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde,
 • medvirke til kreativ løsning af aktuelle udfordringer, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde eller professionspraksis.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussioner i plenum. Undervisningen vil være baseret på studerendes egne erfaringer og materiale udvalgt af underviserne.

Indhold:
I de senere år har psykiatrien været under massiv kritik af forskellige prominente figurer så som Svend Brinkman (Professor i almenpsykologi og kvalitative metoder fra Aalborg Universitet), Peter C. Gøtzsche (Læge, dr.med., forsker og leder af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet) og Poul Nyrup Rasmussen (tidligere dansk statsminister).

Her har særligt behandlingspsykiatrien været kritiseret for at være ydelsesorienteret, paternalistisk, dehumaniserende, umyndiggørende, klientskabende, overmedicinerende, overbehandlende og generelt ude af trit med et moderne samfund, der fordrer individer, der er handleduelige, deltagende, empowerede etc.

I dette valgfag vil der blive taget afsæt i de forskellige kritiske perspektiver på dansk psykiatri og der vil være fokus på at læse og diskutere disse forskellige kritiske perspektiver på konkrete forhold i psykiatrien.

Dette vil blive fulgt op af undervisning i forskellige teoretiske og terapeutiske perspektiver, der skal danne afsæt for diskussioner af, hvordan man tværfagligt kan tilrettelægge psykiatrisk praksis.

Der vil på valgfaget blive arbejdet med emner som kritik, magt, recovery, tvang, mentalisering, kærlighed, borgerinddragelse, empowerment, fremtidsvejledning, safe wards, psykopatologi mm.

Litteratur:
Litteratur vil bestå af uddrag fra diverse bøger, rapporter og artikler om psykiatri.

Undervisere:
Janni Petersen
Kristian A. Jul Paaske
Eventuelle gæstelærere kan indgå i undervisningen.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600007917
Dato og tid14. september – 2. oktober 2020 (uge 38-40)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point