Projektledelse og implementering af ny teknologi i sundhedsvæsnet (uge 35-37)

Valgfagets titel:
Projektledelse og implementering af ny teknologi i sundhedsvæsnet
Project management and implementation of new technology in the healthcare system

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 35-37/2020

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med Radiografuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Bestået 6. semester
Tværfagligt – alle sundhedsprofessionsbacheloruddannelser

Valgfagets tema/profil:
Styrk din parathed som sundhedsperson til den vedvarende forandringskultur, du snart bliver en del af.
Øg din viden omkring velfærdteknologiske initiativer og dén indflydelse, det har på patienter og borgere i sundhedsvæsnet.
Få indblik i projektledelsen vedr. implementering af  velfærdsteknologier.
Lær at anskue anvendt teknologi i din fremtidige profession ved bl.a. at afprøve det, samt at vurdere hvilke udfordringer og muligheder  det giver for sundhedsprofessionelle og patienter/borger samt samarbejdspartnere.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til at udforske teknologiske muligheder og i den forbindelse blive klogere på, hvordan teknologien påvirker din fremtidige profession. Du skal være nysgerrig og turde udforske nye metoder for at få nye perspektiver på din og andres professioner.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om afgrænsede teknologier og deres anvendelsesmuligheder
 • Viden om teori, metoder og praksis i relation til teknologi
 • Viden om etik og etiske retningslinjer i relation til anvendelsen af teknologi
 • Viden og kendskab til projektlederrollen samt  styringsredskaber for at få succes med et projekt

Færdigheder:

 • Kan anvende teknologi i relation til egen læring
 • Kan anvende teknologi og formidle faglige og etiske problemstillinger
 • Kan udfærdige interessentanalyse og risikoanalyse herunder RISC map

Kompetencer:

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • Kan anvende egen lederskabsrolle i projekter og processer

Læringsaktiviteter:

 • Gruppearbejde
 • Undervisningen bygger på blended learning.
 • Samarbejde med ekstern samarbejdspartner
 • Studietur

Indhold:

 • Hvad er velfærdsteknologi?
 • Teknologiforståelse
 • Afprøvning og vurdering af teknologier
 • Formål med brug af teknologi
 • Etik i det velfærdsteknologiske arbejde
 • Digitalisering og datasikkerhed
 • Projekt- og procesarbejde i tværprofessionelle sammenhænge
 • Fundamentet for et godt projekt – fra start til slut.
 • Projektlederroller herunder Karl Tomms´ spørgsmålstyper
 • Interessentanalyse samt risikoanalyse

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved at deltage aktivt i undervisningen og ved at bidrage aktivt til leverancer i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne opnå ECTS-point svarede til valgfaget.

Afslutning af valgfag:

 • Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper
 • Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget
 • Såfremt den studerendes navn ikke står anført på den afleverede opgave, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet

Foreløbig anbefalet litteratur:

 • Hansen, J. (2013), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, Gads forlag 1.udgave
 • Huniche, L.(2014), Teknologi i sundhedspraksis. Munksgaard 1. udgave.

Undervisere:
Christina Hjøllund Klausen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL
Jonas Værlund Rasmussen, Radiografuddannelsen, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600004917
Dato og tid24. august – 11. september 2020 (uge 35-37)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point