Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv
Evidencebased Clinical Sexology in a Multidisciplinary Rehabilitation Perspective


ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40/2020


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sundhedsuddannelserne, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, primært
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, sekundært


Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen


Valgfagets tema/profil:
De studerende tilegner sig særlig viden om evidensbaseret klinisk sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv og gør brug af professionernes særlige faglige færdigheder i forhold til sexologiske problemstillinger. De studerende indgår i en kritisk diskussion af problemstillinger inden for sexologisk rehabilitering samt i faglig dialog om professionsudøvelse i et nationalt og internationalt perspektiv.


Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basiskompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde.
Specifikke faggrupper: sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og bioanalytiker.


Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelle dysfunktioner og vanskeligheder som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle problematikker ved hjerte-kar sygdomme, diabetes, cancer, muskuloskeletale-, neurologiske og urologiske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til behandling og rehabilitering af sexologiske dysfunktioner

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Samtale med patienter/brugere/borgere og give generel information samt begrænsede råd ift. seksuelle problemstillinger

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Søge evidensbaseret fokuseret litteratur om problemstillinger ift. sygdom, sundhed og seksualitet
 • Analysere og anvende relevante nationale og/eller videnskabelige internationale artikler

Der lægges vægt på det tværprofessionelle læringsudbytte.


Læringsaktiviteter:

 • undervisning og oplæg fra undervisere
 • studie-gruppearbejde
 • dialog, debat, diskussion og refleksion
 • øvelser, individuelle og parvise
 • læsning af litteratur og artikler
 • søgning af litteratur og artikler
 • opgaver og øvelser i studiegrupper
 • rådgivning og vejledning
 • studenteroplæg i grupper
 • peer-feedback til andre studerende
 • feedback fra undervisere
 • selvtilrettelagte studiebesøg


Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Sexologisk samtale, rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde


Litteratur:  

Derudover offentliggøres studieplan med specifikke litteraturanbefalinger og forslag senest 3 uger før valgfaget.

 

Supplerende litteratur:

 • I forbindelse med undervisningen anvendes relevant national og international forskningsbaseret litteratur og artikler til inspiration for afdækning af problemfelter og interventionsmuligheder
 • Internationale forskningsbaserede artikler gøres tilgængelige og anvendes i studieaktiviteter.


Undervisere:
Lektor Pia Runge Mahler, Sygeplejerske, Cand.cur
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/pia-runge-mahler(d7e2a7cd-1ba5-410c-9525-76304aef3df6).html

Lektor Helle Gerbild, Fysioterapeut, Cand.scient.san, Master i sexologi og Ph.d. stud.
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/helle-nygaard-gerbild(ab937f7b-009d-4f7a-bfb2-2c5df8c7dcf5).html

Gæstelærere med specifikke kompetencer inden for seksualitet og sundhed.


Andre bemærkninger:
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente, i et vist omfang, at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600008917
Dato og tid14. september – 2. oktober 2020 (uge 38-40)
StedUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point