Skulderdiagnostik og –træning

Valgfagets titel: 
Skulderdiagnostik og –træning / Shoulder pathology, diagnostic and training

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Fysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Fysioterapeutstuderende som har bestået til og med modul 12 på uddannelsen.

Valgfagets tema/profil:
Fysioterapi til mennesker med skuldersmerter med specielt fokus på impingement problematikker.

Læringsforudsætninger:
Bestået til og med modul 12 på Fysioterapeutuddannelsen.

Læringsudbytte: 

 • Indsigt og viden om skulderpatologier og specielt impingement
 • Indsigt og viden om klassificering af impingement, undersøgelse, behandling og træning af disse.
 • Indsigt og viden om nyeste viden indenfor diagnosticering og træning af impingement patologi.
 • Kan udrede forskellige årsager til impingement gennem anamnese og undersøgelse.
 • Kan planlægge og gennemfører en hensigtsmæssig og målrette fysioterapeutiske intervention rettet mod impingement.
 • Kan gennemfører specifik træning rettet mod forskellige skuldermuskler samt skulderfunktion

Læringsaktiviteter:

 • Ekspert grupper
 • Indsamling af empiri – Anamnese – undersøgelse – behandling – træning
 • Formidling til patienter (patient undervisning og vejledning)
 • Mesterlære
 • Gæsteunderviser
 • Foredrag
 • Litteratur læsning og anvendelse

Indhold:
Teori:

 • Skulder patologi
 • Skulder impingement
 • Impingment algoritme
 • Årsager til impingement
 • Neuromotorisk kontrol
 • Differentialdiganostik

Undersøgelse, behandling og træning af skulderen:

 • Holdnings analyse
 • Aktiv – Passiv ledbevægelighed
 • Palpation
 • Specifik ledmobilitet
 • Specifikke impingement test
 • Specifikke test rettet mod forskellige årsager til impingement
 • Muskelfunktions undersøgelser og træning
 • Specifik ledmobilisering
 • Udspændingsteknikker
 • Bløddelsbehandling

Deltagerantal:          
Max 24 fysioterapeutstuderende.

Undervisere:
Hans Kromann Knudsen, UCL
Gæstelærere.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410613513
Dato og tidUge 39 - 40 (26. september - 7. oktober)
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger