Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Valgfagets titel:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv / Sexology in a multidisciplinary rehabilitation perspective

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Sundhedsuddannelserne
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Den studerende skal have bestået monofaglig klinisk eksamen.

Valgfagets tema/profil:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv.

Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basis kompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde.
Specifikke faggrupper: Fysioterapeut-, ergoterapeut-, psykomotorik-, sygepleje-, radiograf-, bioanalytiker- og jordemoderstuderende.

Deltagelse:
Der er krav om deltagelse i undervisning, studieaktiviteter, studiegrupper og formidling.
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente i et vist omfang, at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, muskoloskeletale-, neurologiske og psykiatriske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
 • Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • oplæg
 • gruppearbejde
 • debat
 • dialog
 • læsning af litteratur og artikler
 • studieopgaver
 • studenteropgaver i grupper
 • studenteroplæg i gruppe
 • selvtilrettelagte studiebesøg

Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle respons cyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barriere
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Seksuelle hjælpemidler
 • Sexologisk rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde

Litteratur:

Deltagerantal:
Min. 12 – max. 26 studerende.

Undervisere:
Lektor Kirsten Sørensen, ergoterapeut, master i rehabilitering
Lektor Helle Gerbild, fysioterapeut, cand.scient.san og aut. Sexual health educator and health promoter

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår: uge 37 – 38/2015
(Forår: Uge 6 – 7)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410313512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015