Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Valgfagets titel:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv / Sexology in a multidisciplinary rehabilitation perspective

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget foregår på:
Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen

Valgfagets tema/profil:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Andre bemærkninger
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente, i et vist omfang, at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basis kompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde.
Specifikke faggrupper: Fysioterapeut-, ergoterapeut-, psykomotorisk terapeut, sygepleje-, radiograf-, bioanalytiker- og jordemoderstuderende.

Deltagelse:
Der er krav om deltagelse i undervisning, studieaktiviteter, studiegrupper og formidling.

Læringsudbytte:
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, reumatologiske-, og psykiatriske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
 • Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • Oplæg
 • Gruppearbejde
 • Debat
 • Dialog
 • Læsning af litteratur og artikler
 • Studieopgaver
 • Studenteropgaver i grupper
 • Studenteroplæg i gruppe
 • Selvtilrettelagte studiebesøg

Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle respons cyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barriere
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Seksuelle hjælpemidler
 • Sexologisk rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde

Litteratur:
Graugaard, C: Krop, sygdom og seksualitet, Hans Reitzels Forlag, 2006.
Johansen, M: Når seksualitet tages alvorligt, Gads Forlag København, 2011.
Graugaard, C m.fl.: Seksualitet og sundhed, Vidensråd for forebyggelse, 2012 vidensraad.dk
Socialstyrelsen: Seksualitet på dagsordenen – En håndbog, 2012 http://shop.socialstyrelsen.dk/products/seksualitet-pa-dagsordenen
Sund By Netværket: Seksuel Sundhed – den gode kommunale model, 2010 http://old.sund-by-net.dk/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Seksuel_sundhed_-den_gode_kommunale_model.pdf
Sundhedsstyrelsen: Forebyggelsespakke – seksuel sundhed, 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/06juni/forebyggpk/seksuelsundhed.pdf

Deltagerantal:
Min. 12 – max 26 studerende.

Undervisere:
Lektor Kirsten Sørensen, ergoterapeut, master i rehabilitering
Lektor Helle Gerbild, fysioterapeut, cand.scient.san og master i sexologi

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 8 – 9/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410513113
Dato og tidUge 8 - 9 (22. februar - 4. marts 2016)
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres mandag i uge 47/2015
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger