Sexologi i et tværfagligt rehabiliteringsperspektiv

Valgfagets titel:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv / Sexology in a multidisciplinary rehabilitation perspective

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Fysioterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen.

Valgfagets tema/profil
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv.

Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basis kompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde.

Specifikke faggrupper: Sygepleje-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, psykomotorisk terapeut, radiograf-, bioanalytiker- og jordemoderstuderende.

Deltagelse:
Der er krav om deltagelse i undervisning, studieaktiviteter, studiegrupper og formidling.

Andre bemærkninger:
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente i et vist omfang at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer

Valgfaget udbydes tværprofessionelt

Læringsudbytte
Viden; den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, reumatologiske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
 • Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder; den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer; den studerende kan:

 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.
 • Søge evidensbaseret fokuseret litteratur om problemstillinger ift. sygdom, sundhed og seksualitet
 • Analysere og anvende relevante nationale og / eller videnskabelige internationale artikler

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • oplæg
 • online international forskerpræsentation og workshops
 • gruppearbejde
 • debat
 • dialog
 • læsning af litteratur og artikler
 • studieopgaver,
 • studenteropgaver i grupper,
 • studenteroplæg i gruppe
 • selvtilrettelagte studiebesøg.

Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle respons cyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barriere
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • PLISSIT
 • Seksuelle hjælpemidler
 • Sexologisk rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde

Litteratur:

Supplerende litteratur:

 • I forbindelse med undervisningen anvendes relevant national og international forskningsbaseret litteratur og artikler, til inspiration for afdækning af problemfelter og interventionsmuligheder.
 • Internationale forskningsbaserede artikler gøres tilgængelige og anvendes i studieaktiviteter.

Deltagerantal:
Min. 12 – max. 24 studerende.

Undervisere:
Lektor Pia Runge Mahler, Sygeplejerske, Cand.cur

Lektor Helle Gerbild, Fysioterapeut, Cand.scient.san, Master i sexologi og Ph.d. stud.

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410513514
Dato og tidUge 39 - 40
StedUniversity College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point