Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Valgfagets titel:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv / Sexology in a multidisciplinary rehabilitation perspective

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sundhedsuddannelserne
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelser:
Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt.

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået monofaglig klinisk eksamen.

Deltagelse:
Der er krav om deltagelse i undervisning, studieaktiviteter, studiegrupper og formidling.

Valgfagets tema/profil:
Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Valgfaget er tværprofessionelt

Andre bemærkninger:
En tværprofessionel sammensætning af holdet og studiegrupperne vil blive prioriteret.
Studerende vil kunne forvente i et vist omfang at arbejde med særlige interesseområder inden for valgfagets temaer.

Læringsforudsætninger:
Sundhedsprofessionsstuderende med basis kompetence i menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, etik og tværprofessionelt samarbejde.
Specifikke faggrupper: Fysioterapeut-, ergoterapeut-, psykomotorisk terapeut, sygepleje-, radiograf-, bioanalytiker- og jordemoderstuderende.

Læringsudbytte:
Viden:

Den studerende har forståelse for:

 • Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
 • Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
 • Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
 • Den seksuelle funktion og responscyklus
 • Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, reumatologiske-, og psykiatriske lidelser
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barrierer
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
 • Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
 • Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
 • Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • oplæg
 • gruppearbejde
 • debat
 • dialog
 • læsning af litteratur og artikler
 • studieopgaver
 • studenteropgaver i grupper
 • studenteroplæg i gruppe
 • selvtilrettelagte studiebesøg

Indhold:

 • Seksualitet – definition, begreb og rettigheder
 • Seksuel anatomi og fysiologi
 • Den seksuelle funktion og den seksuelle respons cyklus
 • Seksuelt relaterede problemer som følge af sygdom, traumer og behandling
 • Konsekvenser og senfølger af sygdomme af betydning for seksualiteten
 • Seksualitet i forskellige livsfaser
 • Kulturelle og sociale barriere
 • Prostitution
 • Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
 • Egne normer, værdier og holdninger til seksualitet
 • Seksuelle hjælpemidler
 • Sexologisk rådgivning og intervention
 • Ansvars- og interventionsområde

Litteratur:
Graugaard, C: Krop, sygdom og seksualitet, Hans Reitzels Forlag, 2006.
Johansen, M: Når seksualitet tages alvorligt, Gads Forlag København, 2011.
Graugaard, C m.fl.: Seksualitet og sundhed, Vidensråd for forebyggelse, 2012 www.vidensraad.dk
Socialstyrelsen: Seksualitet på dagsordenen – En håndbog, 2012 http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
Sund By Netværket: Seksuel Sundhed – den gode kommunale model, 2010 http://old.sund-by-net.dk/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Seksuel_sundhed_-den_gode_kommunale_model.pdf
Sundhedsstyrelsen: Forebyggelsespakke – seksuel sundhed, 2012 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2012/06juni/forebyggpk/seksuelsundhed.pdf

Deltagerantal:
Min. 12 – max 26 studerende

Undervisere:
Lektor Kirsten Sørensen, ergoterapeut, master i rehabilitering
Lektor Helle Gerbild, fysioterapeut, cand.scient.san og master i sexologi

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 36/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3410513513
Dato og tidUge 35 - 36 (29. august - 9. september)
StedSundhedsuddannelserne
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger