Samskabelse og frivillighed

Valgfagets titel:
*Samskabelse og frivillighed

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
I tværfaglige grupper udvikler og evt. gennemfører i et samskabelsesprojekt med fokus på idéer udviklet sammen med samarbejdspartner, de dilemmaer i ser og løsninger som præsenteres og diskuteres med samarbejdspartner.

Derved udvikler i kompetencer til at analysere praktiske situationer og dilemmaer der kan opstå i det professionelle møde med frivillige og patienter/klienter/borgere med forskellige kulturelle baggrunde.

Kriterier for optagelse:
Har afsluttet modul 11

Valgfaget er tværprofessionelt

Læringsforudsætninger:
Kendskab til værdier og grundsyn i egen profession og frivillighed.
Forståelse for den tværprofessionelle og frivillige indsats

Læringsudbytte:
Viden:

 • Definition af samskabelse.
 • Opnå forståelse for forskelle i samskabelse og frivillighed. Få kendskab til værdier og grundsyn i egen og andre kulturer
 • Opnå kendskab til praksis- udviklings- og forskningsviden i forhold til samspil med frivillige på det sociale område.
 • Kendskab til forskellige modeller for samskabelse.

Færdigheder:

 • Afklare muligheder for det tværprofessionelle samarbejde med frivillige og medborgere fra forskellige kulturer i konkrete samarbejdsprojekter.
 • Forståelse for forskellige kulturers opfattelser.
 • Beherske relevante kommunikationsstrategier og metoder.
 • Forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.

Kompetencer:

 • Har kendskab til forskellige kulturer.
 • Reflektere over egen professionsudøvelse i forhold til medborgere og frivillighed og hvad der kan fremme og hæmme samskabelse.
 • Kan forholde sig undersøgende, diskuterende og problemløsende til problemstillinger og dilemmaer i samarbejdet med medborgere og frivillighed.
 • Kan reflektere over eget læringsudbytte
 • Diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ændrede velfærdsforståelser og frivillighed.

Læringsaktiviteter:
Samarbejde med borger/professionel/ frivillig, litteraturstudier, gruppearbejde, vejledning og formidling af udvalgt tema efter aftale med praksis.

Deltage i udvikling og afprøvning af spil om samskabelse.

Dette indgår som afslutning på modul 13 med en prøve eller aflevering afhængig af profession og reglerne for modul 13-prøve.

Indhold:

 • Egne erfaringer og oplevelser i mødet med frivillighed i CampU.
 • Begreber og teorier om samskabelse og frivillighed.
 • Opfattelse af andre kulturer.
 • Værdier og grundsyn i egen profession og frivillighed
 • Samfundsudviklingens betydning for forståelse af samskabelse, medborgerskab og frivillighed
 • Samskabelses kompetence og kommunikation med frivillighed.
 • Samarbejde med medborger, frivillig eller professionel i forskellige praksis, indenfor målgruppen etniske minoriteter i forhold til aftalt udviklingsprojekt.
 • Litteratursøgning
 • Diskussion af egne erfaringer og fremtidig professionel rolle i relation til det multikulturelle  samfund.
 • Formidling af arbejde til samarbejdspartner.
 • Udvikling og afprøvning af spil om samskabelse.

Afslutning på valgfag:
Den enkelte studerende afleverer en samlet fil, som indeholder:

 • Bruger/borgerprofiler
  • Borgerprofilerne indeholder eksempler på problemstillinger og dilemmaer, der kan være i samarbejdet om en sundhedsprofessionel opgaveløsning på praksisstedet og/eller i samarbejdet med borgerne
 •  Kort præsentation af samarbejdspartner.
  • Fakta og kontaktoplysninger vedr. samarbejdsstedet
  • Hvad du som sundhedsprofessionel har brug for, at vide om stedet i øvrigt. F.eks. Muligheder for en borger, tværfaglige samarbejdsmuligheder ved problemstillinger og /eller dilemmaer i samarbejdet med praksisstedet.

Formalia:

 • Navne på de studerende, som er ansvarlige for gruppeproduktet, skal fremgå på de enkelte dokumenter.
 • Den afleverede, samlede opgave navngives med studienummer.
 • Afleveres senest fredag kl. 12 i sidste valgfags uge.
 • Afleveringsmappe: Samskabelse og frivillighed

Det er obligatorisk, at deltage i formidling og diskussion.

Har den studerende ikke afleveret det krævede, samt deltaget i fremmøde som forudsætningskrav kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet.

Samarbejdspartnere:
Lisbeth Bruun Jensen – lisbeth@bruun.jensen.dk
Sara Malmos og Marianne Stougaard – leder@dfr.odense.com
Damir Balalie (fritidsbutikken und Nord tlf. 40273032) – dab@odense.dk
Erik Rasmussen – ectr@odense.dk
Omar Bibi – obi@odense.dk
Elsebeth Mikkelsen Ældre- og handicapforvaltningen – elm@odense.dk
Haiken Nielsen Sundheds- og rehabilitering Kerteminde kommune – min@kerteminde.dk
Yvonne Henriksen Svendborg kommune – yvonne.henriksen@svendborg.dk
Allan Hejnfelt – alhe@odense.dk
Asmaa Abdol-Hamid Fyns Politi – ara027@politi.dk  (tlf. 20108395)
Flemming Petersen Samtaleboblen – sb@samtaleboblen.dk
Mette Thue Sørensen Nyt sundhedshus i Vollsmose – metts@odense.dk

Foreløbig anbefalet litteratur:
Litteraturen er overvejende net baseret – f.eks. rapporter fra sundhedsstyrelsen, social- og integrationsministeriet.
Center for frivilligt socialt arbejde
Center for civilsamfund Odense Kommune
Rapporter fra UCL og hjemmeside UCL Udviklingscenter for samskabelse
Center for borgerdialog
Velfærdsalliancer i Kommunernes Landsforening
www.frivilligraadet.dk/samskabelse
Den aktive borger Mandag morgen

Deltagerantal: 
Min. 15 og max. 36

Underviser:
Grethe E. Nielsen

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 39 – 40/2015

* Definition af samskabelse:
Samskabelse er en dialogbaseret proces, hvor man sammen definerer fx problem og handling.

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310713512
Dato og tid21. september 2015 - 2. oktober 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldings-"knappen" aktiveres i uge 12+13/2015