Rehabilitering i grupper og gruppeledelse

Valgfagets titel:
Rehabilitering i grupper og gruppeledelse / Rehabilitation in groups and management of groups

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Ergoterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgaardsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt

Kriterier for optagelse:
Skal have bestået modul 9 og modul 12 eksamen på Ergoterapeutuddannelsen.

Valgfagets tema/profil:
Intervention i grupper med fokus på gruppeledelse og set i et rehabiliteringsperspektiv.

Læringsforudsætninger:
Ergoterapeutstuderende med basiskompetencer i:

 • rehabilitering
 • mål og handleplaner
 • gruppeforståelse
 • psykologi
 • kommunikation
 • etik

Deltagelse:
Der er krav om deltagelse i:

 • undervisning
 • studieaktiviteter
 • studiegrupper
 • øvelser og formidling
 • afsluttende opgave

Læringsudbytte:
Viden:
At den studerende har viden om:

 • Aktiviteter i grupper
 • Hvad grupper kan hjælpe med?
 • Gruppens faser
 • Brugen af gruppeprocessen
 • Principper for sammensætning af grupper
 • Principper for planlægning af gruppearbejde
 • Principper for samledelse af grupper

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Sammensætte en gruppe
 • Sætte mål for gruppens arbejde
 • Planlægge et gruppeforløb
 • Faciliterer en gruppeproces

Kompetencer:
Den studerende kan:

 • Lede en gruppe i rehabiliterende perspektiv
 • Identificere borgerens mål og kunne planlægge et gruppeforløb, hvor hver enkelt borger får mulighed for at arbejde hen i mod sine mål
 • Kunne samarbejde om at faciliterer gruppeprocessen, så den enkelte borger får mulighed for at arbejde med sine mål
 • Reflektere over anvendelse af gruppeprocessen, som en del af interventionen
 • Reflektere over egen viden færdigheder og kompetence i relation til planlægning og udøvelse i relation til rehabilitering i grupper.

Læringsaktiviteter:

 • Oplæg
 • gruppearbejde
 • øvelser
 • rollespil
 • dialog
 • studenteropgaver
 • studenteroplæg
 • feedback
 • vejledning

Indhold:

 • Rehabilitering og grupper
 • Betydning af fællesskaber
 • Gruppen som ressource
 • Gruppens faser og gruppelederens opgaver i relation til faserne
 • Mål og handleplan i relation til grupper
 • Mål der kan indfris gennem gruppearbejde
 • Borgenrens ”grupperessourcer”
 • Anvendelse og facilitering af gruppe processen
 • Aktivitetsanalyse og grupper
 • Planlægning af et konkret gruppeforløb
 • Arbejde med gruppelederens viden, færdigheder og kompetencer
 • Arbejde med samledelse af grupper– øvelser der styrker samledelse
 • Afprøvning af samledes i et konkret planlagt gruppeforløb med medstuderende

Den afsluttende opgave:
Der afleveres hver en opgave. Opgaveren må gerne udarbejdes i par.

Den afsluttende opgave skal indeholde:

 • En beskrivelse af det planlagte og afprøvede gruppeforløb.
 • En refleksion over og perspektivering af det planlagte og afprøvedes gruppeforløbs anvendelsesmuligheder i praksis.
 • En refleksion over dine kompetencer som gruppeleder og det konkrete samledelse forløb.
 • Et fremadrettet læringsmål for hver studerende i forhold til, at arbejde med rehabilitering i grupper og at blive en mere kompetent gruppeleder

Opgaven skal relatere sig til læringsmålene for valgfaget.

Der skal anvendes et entydigt referencesystem og litteraturliste.

Opgaven bedømmes ikke. Afleveres sidste fredag i modulet kl. 12.

Der gives feedback og peerfeedback på gruppeforløbene i forbindelse med gruppe forløbet.

Litteratur:
Heap K (2005) Gruppemetode inden for social-og sundhedsområdet, 3 udg. Hans Reitzels forlag

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 37 – 38/2015 (uge 8 – 9)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310213512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015