AI for radiografer (uge 38-40)

Valgfagets titel:
AI for radiografer
Artificial Intelligence for Radiographers


Navn og e-mail på tovholder:
Karen Brage, kabr2@ucl.dk


Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M


ECTS point:

3 uger svarende til 5 ECTS-point


Periode for afvikling af valgfaget:

Uge 38-40, 2023


Beskrivelse:
Dette valgfag vil give dig grundlæggende viden om, hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes i radiografien. Vi skal fordybe os i både mennesket og teknologien – hele tiden med et juridisk og etisk perspektiv for øje!

Du vil lære om de forskellige teknologier, der anvendes i AI, herunder machinelearning, neurale netværk og deep learning. Vi vil diskutere, hvordan disse teknologier kan bruges til at analysere medicinske billeder og give præcise og nøjagtige diagnoser.

Du vil lære mere om chat GPT og teste mulighederne til anvendelse i praksis.

Vi vil undersøge en række forskellige anvendelser af AI i radiologi, såsom automatiseret diagnose af sygdomme og tilpasning af behandling til individuelle patienter.

Valgfaget vil bestå af både teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor du vil have mulighed for at se nærmere på AI-teknologier. Vi vil tage på besøg i klinisk praksis og få besøg af kliniske eksperter på området.

En del af valgfaget bruges til, at du som studerende fordyber dig i et emne som efterfølgende videndeles med resten af holdet. Valgfaget afsluttes med en intern prøve.


Hvilke professioner henvender valgfaget sig til:
Radiografstuderende