Evidensbaseret radiografi (uge 38-40)

Valgfagets titel:
Evidensbaseret radiografi

 

ECTS point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

 

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38-40, 2022

 

Valgfaget afholdes på:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

 

Valgfagets tema:
Evidensbaseret radiografi

Valgfaget tager afsæt i jeres tidligere undervisning i projektstyring samt kritisk tilgang til litteratur og metode.

Der vil være masser af projektinspiration fra forskere indenfor radiografien og der vil være mulighed for at arbejde i selvvalgte grupper med selvvalgt problemstilling.

 

Læringsudbytte:
Efter valgfaget har den studerende viden om:

  • Hvordan man tilgår, kritisk vurderer og evaluerer radiografiske problemstillinger
  • Kritisk at vurdere praksis, udvikling og forskningsbaseret viden i relation til professionen
  • Radiografisk professionsudøvelse i et tværprofessionelt perspektiv

Efter valgfaget kan den studerende:

  • Diskutere udvikling og forskningsarbejde i relation til professionsudvikling
  • Kommunikere radiografiens tværprofessionelle og praksisnære problemstillinger og løsninger
  • Reflektere over innovation indenfor radiografi
  • Klart og tydeligt levere sit budskab i skrift og tale

 

Læringsaktiviteter:
Aktiviteterne vil primært foregå i selvvalgte grupper og indholdet vil basere sig på dels klasseundervisning og dels projektarbejde og vil leveres af både interne undervisere og gæsteundervisere med særlige kompetencer inden for faget.

 

Indhold:
Valgfaget vil indeholde undervisning inden for forskellige områder af evidensbaseret radiografi, herunder søgning og kritisk vurdering af den nyeste forskning inden for radiografien.

Valgfaget vil blive afsluttet med en mundtlig eksamen.