Radiografens rolle i kvalitetssikring og –udvikling (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Radiografens rolle i kvalitetssikring og –udvikling / Quality assurance in Radiography

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2018

Valgfaget afvikles på:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagets tema/profil:
Kvalitetssikring og –udvikling i radiografi

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have gennemført 1.-6. semester på Radiografuddannelsen inden valgfaget påbegyndes

Læringsudbytte:
Viden:

Den studerende har:

 • Viden om patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og bearbejdning deraf
 • Forståelse for systemperspektivet i forbindelse med utilsigtede hændelser
 • Viden om kvalitetsmodeller og -metoder

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • Vurdere patientoplevet kvalitet
 • Anvende teoretisk viden som grundlag for et kvalitetssikrings- og/eller udviklingsforløb med udgangspunkt i studieretningsspecifikke problemstillinger

Kompetencer:

Den studerende har kompetence til at:

 • Reflektere over et kvalitetssikringsforløb og formålet dermed
 • Diskutere relevans og betydning af forskellige kvalitetsmodeller og –metoder
 • Vurdere egen rolle i kvalitetssikrings og -udviklingsarbejdet i klinisk praksis

Læringsaktiviteter:
Dialogbaseret undervisning, refleksionsøvelser og casearbejde. Gæsteundervisere med særlig fokus på kvalitetsarbejdet.

Indhold:
I valgfaget kommer vi omkring relevant teori om og konkrete metoder til alle faser i både kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i radiografien. Lige fra forståelsen og bearbejdningen af utilsigtede hændelser, over vurdering og måling af eksisterende kvalitet, gennem eksempelvis patienttilfredshedundersøgelse, til både mindre og større praktisk og empirisk udviklingsarbejde i form af forskning i radiografi. Undervisningen følges op af casearbejde, der tager udgangspunkt i relevante radiograffaglige kvalitetsmæssige problemstillinger inden for både radiologi, stråleterapi og nuklearmedicin.

Valgfaget indeholder undervisning i:

 • Kvalitetssikring: Vurdering af kvalitet, patienttilfredshed, ”Patientens OUH” 6 lektioner
 • Tværfaglig kvalitet i FAM
 • Audit, kvalitetsmodeller, LEAN
 • Utilsigtede hændelser > Kerneårsagsanalyse vs. Aggregeret kerneårsagsanalyse
 • Organisatorisk patientinddragelse
 • Kvalitetsudvikling: Forskning, Empiriske studier, ph.d.-forløb

Valgfagets studieaktiviteter tæller:

 • Casearbejde med og uden vejledning ved studieretningsspecifikke vejledere
 • Videndeling/formidling

Deltagerantal:
Max 36

Undervisere/facilitatorer:
Camilla Søholm, Ida Rasmussen, Uffe L. W. Jakobsen, Kristian Fog, Helle Precht

Vejledning i gruppearbejde:
Camilla Søholm, Susie Holm, Claus Outzen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510113215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point