Radiografens rolle i kvalitetssikring og –udvikling (uge 38-40)

Valgfagets titel: 
Radiografens rolle i kvalitetssikring og –udvikling / Quality assurance in Radiography

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 38 – 40/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Radiografuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagets tema/profil:
Kvalitetssikring og –udvikling i radiografi

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have gennemført 1.-6.semester på Radiografuddannelsen inden valgfaget påbegyndes

Læringsudbytte
Viden:
Den studerende har:

 • Viden om patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og bearbejdning deraf
 • Forståelse for systemperspektivet i forbindelse med utilsigtede hændelser
 • Viden om kvalitetsmodeller og -metoder

Færdigheder:
Den studerende kan:

 • Vurdere patientoplevet kvalitet
 • Anvende teoretisk viden som grundlag for et kvalitetssikrings- og/eller udviklingsforløb med udgangspunkt i studieretningsspecifikke problemstillinger

Kompetencer:
Den studerende har kompetence til at:

 • Reflektere over et kvalitetssikringsforløb og formålet dermed
 • Diskutere relevans og betydning af forskellige kvalitetsmodeller og –metoder
 • Vurdere egen rolle i kvalitetssikrings og -udviklingsarbejdet i klinisk praksis

Læringsaktiviteter:
Dialogbaseret undervisning, refleksionsøvelser og casearbejde. Gæsteundervisere med særlig fokus på kvalitetsarbejdet.

Indhold:
I valgfaget kommer vi omkring relevant teori om og konkrete metoder til alle faser i både kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i radiografien. Lige fra forståelsen og bearbejdningen af utilsigtede hændelser, over vurdering og måling af eksisterende kvalitet, gennem eksempelvis patienttilfredshedundersøgelse, til både mindre og større praktisk og empirisk udviklingsarbejde i form af forskning i radiografi. Undervisningen følges op af casearbejde, der tager udgangspunkt i relevante radiograffaglige kvalitetsmæssige problemstillinger inden for både radiologi, stråleterapi og nuklearmedicin.

Faget indeholder undervisning i:

 • Kvalitetssikring: Vurdering af kvalitet, patienttilfredshed, ”Patientens OUH” 6 lektioner
 • Tværfaglig kvalitet i FAM
 • Audit, kvalitetsmodeller, LEAN
 • Utilsigtede hændelser > Kerneårsagsanalyse vs. Aggregeret kerneårsagsanalyse
 • Organisatorisk patientinddragelse
 • Kvalitetsudvikling: Forskning, Empiriske studier, ph.d.-forløb

Valgfagets studieaktiviteter tæller:

 • Casearbejde med og uden vejledning ved studieretningsspecifikke vejledere
 • Videndeling/formidling

Deltagerantal:
Max 36 studerende

Undervisere:
Teori:
Camilla Søholm
Ida Rasmussen
Uffe L. W. Jakobsen
Kristian Fog
Helle Precht

Vejledning i gruppearbejde:
Camilla Søholm
Susie Holm
Claus Outzen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510113915
Dato og tid17. september - 5. oktober 2018 (uge 38-40)
StedUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point