Projektledelse og implementering af ny teknologi i sundhedsvæsnet (uge 35-37) - Odense

Valgfagets titel:
Projektledelse og implementering af ny teknologi i sundhedsvæsnet / Project management and implementation of new technology in the healthcare system

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår: uge 35 – 37/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med Radiografuddannelsen

Kriterier for optagelse:
Bestået 6. semester
Tværfagligt – alle sundhedsprofessionsbacheloruddannelser

Valgfagets tema/profil:
Styrk din parathed som sundhedsperson til den vedvarende forandringskultur du snart bliver en del af.  Øg din viden omkring velfærdteknologiske initiativer og den indflydelse det har på patienter og borgere i sundhedsvæsnet. Få indblik i projektledelsen vedr. implementering af  velfærdsteknologier

Lær at anskue anvendt teknologi i din fremtidige profession ved bl.a. at afprøve det, samt at vurdere hvilke udfordringer og muligheder  det giver for sundhedsprofessionelle og patienter/borger samt samarbejdspartnerer.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at udforske teknologiske muligheder og i den forbindelse blive klogere på hvordan teknologien påvirker din fremtidige profession. Du skal være nysgerrig og turde udforske nye metoder, for at få nye perspektiver på din og andres professioner.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om afgrænsede teknologier og deres anvendelsesmuligheder.
 • Viden om teori, metoder og praksis i relation til teknologi.
 • Viden om etik og etiske retningslinjer i relation til anvendelsen af teknologi
 • Viden og kendskab til projektlederrollen samt  styringsredskaber for at få suces med et projekt

Færdigheder:

 • Kan anvende teknologi i relation til egen læring.
 • At kunne anvende teknologi og formidle faglige og etiske problemstillinger
 • Udfærdige interessentanalyse og risikoanalyse herunder RISC map

Kompetencer:

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Kan anvende egen lederskabsrolle i projekter og processer

Læringsaktiviteter:

 • Gruppearbejde
 • Undervisningen bygger på blended learning.
 • Samarbejde med ekstern samarbejdspartner
 • Studietur

Indhold:

 • Hvad er velfærdsteknologi?
 • Teknologiforståelse
 • Afprøvning og vurdering af teknologier
 • Formål med brug af teknologi
 • Etik i det velfærdsteknologiske arbejde
 • Digitalisering og datasikkerhed
 • Projekt og procesarbejde i tværprofessionelle sammenhænge
 • Fundamentet for et godt projekt – fra start til slut.
 • Projektlederroller herunder Karl Tomms´s spørgsmålstyper
 • Interessent analyse samt risikoanalyse

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved, at deltage aktivt i undervisningen og ved at bidrage aktivt til leverancer i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for, at kunne opnå ECTS-point svarede til valgfaget.

Afslutning af valgfag:

 • Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper.
 • Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.
 • Såfremt den studerendes navn ikke står anført på den afleverede opgave, kan pågældende ikke opnå ECTS-point svarede til valgmodulet.

Foreløbig anbefalet litteratur:

 • Hansen, J. (2013), Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet, Gads forlag 1.udgave
 • Huniche, L.(2014), Teknologi i sundhedspraksis. Munksgaard 1. udgave.

Deltagerantal:
Min. 15 og max 30 studerende

Undervisere:
Christina Hjøllund Klausen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL
Jonas Værlund Rasmussen, Radiografuddannelsen, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600004915
Dato og tid27. august - 14. september 2018 (uge 35-37)
UndervisningUCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 16
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarnede til 10 ECTS-point