Projektledelse med fokus på implementering af teknologi

Valgfagets titel:
Projektledelse med fokus på implementering af teknologi / Project management focusing on the technology implementation process

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt

Kriterier for optagelse:
Bestået modul 11
Studerede der vælger alle 3 valgfag om velfærdsteknologi prioriteres.

Valgfaget er tværprofessionelt

Valgfagets tema/profil:
Projektledelse med fokus på implementering af teknologi.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at beskæftige dig med projektledelse og have interesse for teknologi.

Faget kan tages uafhængigt af det foregående valgfag vedr. velfærdsteknologi, ”Afprøvning og anvendelse af teknologi”, men dele af læringsudbyttet fra det forgående valgfag indgår som baggrund for faget.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om projektstyrringsværktøjer.
 • Viden om systemiske processer og sammenhæng i projekter.

Færdigheder:

 • Kan igangsætte og være vedholdende i implementering af nye teknologier.
 • Kan anvende projektledelses- og processtyringsværktøjer i udviklingsprojekter.

Kompetencer:

 • Kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt ift., implementeringen af teknologier.
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning/workshops
 • Gruppearbejde/studietimer
 • Undervisningen bygger på blended learning
 • Samarbejde med private og offentlige virksomheder

Indhold:

 • Introduktion til systemisk projektledelse
 • Projektplanlægning
 • Projektstyringsværktøjer
 • Projektlederrollen
 • Implementering og evaluering af projekter

Afslutning af valgfag:
Der afleveres en opgave. Opgaven må gerne udarbejdes i grupper.

Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.

Foreløbig anbefalet litteratur:
Andersen, H. S. og Søndergaard, K. A. red. (2013) Systemisk projektledelse
Samfundslitteratur, 1. udgave

Deltagerantal:
Min. 15 og max 38

Undervisere:
Susanne Dahl, Sygeplejeuddannelsen i Odense, UCL
Søren Bech, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Stina Meyer Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Efterår uge 37 – 38/2015 (og uge 8 – 9)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310513512
Dato og tid7. september 2015 - 18. september 2015
StedBlangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015