Projektledelse (med fokus på implementering af teknologi)

Valgfagets titel:
Projektledelse (med fokus på implementering af teknologi) / Project management (focusing on the technology implementation process)

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget ”Projektledelse (med fokus på implementering af teknologi)” handler primært om projektstyrringsværktøjer og rollen som projektleder. Der arbejdes igennem valgfagsperioden med et selvvalgt projekt, som har fokus på implementering af teknologi. Teknologi er således sekundært i dette valgfag.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at beskæftige dig med projektledelse og have interesse for teknologi.

Valgfaget kan tages uafhængigt af det forgående valgfag vedr. velfærdsteknologi, ”Afprøvning og anvendelse af teknologi”, men dele af læringsudbyttet fra det forgående valgfag indgår som baggrund for faget.

Valgfaget udbydes tværprofessionelt

Kriterier for optagelse:
Bestået modul 11

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om projektstyrringsværktøjer.
 • Viden om systemiske processer og sammenhæng i projekter.

Færdigheder:

 • Kan igangsætte og være vedholdende i implementering af nye teknologier.
 • Kan anvende projektledelses- og processtyringsværktøjer i udviklingsprojekter.

Kompetencer:

 • Kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt ift., implementeringen af teknologier.
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning
 • Gruppearbejde/studietimer
 • Evt. samarbejde med private og offentlige virksomheder

Indhold:

 • Introduktion til systemisk projektledelse
 • Projektplanlægning
 • Projektstyringsværktøjer
 • Projektlederrollen
 • Implementering og evaluering af projekter

Foreløbig anbefalet litteratur:
Andersen, H. S. og Søndergaard, K. A. red., 2013. Systemisk projektledelse. Kbh.: Samfundslitteratur, 1. udgave.

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved, at deltage aktivt i undervisningen og ved at bidrage aktivt til gruppeopgaven i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for, at kunne opnå ECTS-point svarede til valgfaget.

Afslutning af valgfag:
Der afleveres en opgave. Opgaven udarbejdes i grupper, alle navne skal påføres opgaven. Opgaven afleveres i afleveringsmappe på Fronter. Udvalgte dele af opgaven præsenteres ved en gruppeformidling på den sidste dag i valgfagsperioden.

Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.

Deltagerantal:
Minimum 15 og maksimum 38

Undervisere:
Christina Hjøllund Klausen, Sygeplejeuddannelsen i Odense, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310413514
Dato og tidUge 37 - 38
StedUniversity College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point