Projektledelse med fokus på implementering af teknologi

Valgfagets titel:
Projektledelse med fokus på implementering af teknologi / Project management focusing on the technology implementation process

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen.

Kriterier for optagelse:
Bestået modul 11

Valgfagets tema/profil:
Projektledelse med fokus på implementering af teknologi

Valgfaget er tværprofessionelt 

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til, at beskæftige dig med projektledelse og have interesse for teknologi.

Faget kan tages uafhængigt af det forgående valgfag vedr. velfærdsteknologi, ”Afprøvning og anvendelse af teknologi”, men dele af læringsudbyttet fra det forgående valgfag indgår som baggrund for faget.

Læringsudbytte:
Viden:

 • Viden om projektstyrringsværktøjer.
 • Viden om systemiske processer og sammenhæng i projekter.

Færdigheder:

 • Kan igangsætte og være vedholdende i implementering af nye teknologier.
 • Kan anvende projektledelses- og processtyringsværktøjer i udviklingsprojekter.

Kompetencer:

 • Kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt ift., implementeringen af teknologier.
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

Læringsaktiviteter:

 • Undervisning/workshops
 • Gruppearbejde/studietimer
 • Undervisningen bygger på blended learning
 • Evt. samarbejde med private og offentlige virksomheder

Indhold:

 • Introduktion til systemisk projektledelse
 • Projektplanlægning
 • Projektstyringsværktøjer
 • Projektlederrollen
 • Implementering og evaluering af projekter

Afslutning af valgfag:

 • Der afleveres en opgave. Opgaven udarbejdes i grupper, alle navne skal påføres opgaven.
 • Opgaven afleveres i afleveringsmappe på Fronter.
 • Udvalgte dele af opgaven præsenteres ved en gruppeformidling på den sidste dag i valgfagsperioden.
 • Opgaven relaterer sig til læringsmålene for valgfaget.

Deltagelse:
Du opfylder deltagelsespligten i valgfaget ved, at deltage aktivt i undervisningen og ved at bidrage aktivt til gruppeopgaven i forløbet. Opfyldelsen af deltagelsespligten er en forudsætning for at kunne opnå ECTS svarede til valgfaget.

Foreløbig anbefalet litteratur:
Andersen, H. S. og Søndergaard, K. A. red. (2013) Systemisk projektledelse, Samfundslitteratur, 1. udgave

Deltagerantal:
Min 15 og max 38 studerende

Undervisere:
Christina Hjøllund Klausen, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 37 – 38/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310413513
Dato og tidUge 37 - 38 (12. september - 23. september)
StedUniversity College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding til de ledige pladser foregår fra uge 17
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag på et UC eller selvtilrettelagte fag (fx. klinik) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger