Præ-kursus i Kemi, Fysik og Matematik - uge 34/2016

Tilbud til:
Alle optagne på Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt

Begrundelse:
Faget fysiologi bygger på et basalt kendskab til uorganisk og organisk kemi. I faget anatomi og i emnerne biomekanik og ergonomi indgår basalt kendskab til fysikkens love.
Vi har erfaring med, at for mange studerende er kemi og fysik fag som ligger år tilbage, man har glemt meget og mangler basal viden på området.

Tiltænkt:
Studerende som ikke har haft kemi/fysik på gymnasiet, sproglige studenter, HHX´ere og studerende som har haft faget på C-niveau i gymnasiet.
Studerende som har haft fagene på B eller A-niveau har (eller har i hvert fald haft) en viden som er helt tilstrækkelig.

Af emnelisten nedenunder fremgår hvilke emneområder det drejer sig om.                     

Tidspunkt:
23. august 2016, kl. 8 – 14.00
24. august 2016, kl. 8 – 14.00
25. august 2016, kl. 8 – 13.00
26. august 2016, kl. 8 – 11.00 

Der er plads til max. 50 studerende.

Kursussted:
Fysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4 (BEMÆRK; Fysioterapeutuddannelsen flytter først senere til vores nye matrikel på Niels Bohrs Allé 1)
5220 Odense SØ
Lok.: L1.13

Emneliste:
Kemi: Atomer og molekyler, det periodiske system, kemiske bindinger (ionbindinger, covalente bindinger), opløsninger, koncentration af opløsninger, herunder molærkoncentration, syrer og baser, herunder PH værdi, kemisk ligevægt, luftarter, lufttryk, opbygning af organiske stoffer.

Fysik: Newtons love, hastighed, acceleration, kraft, tyngde, Drejningsmoment (kraft x arm), Arbejde – energi – effekt, energiformer (potentiel, kinetisk, elastisk og elektrisk energi).

Matematik: Simple regneregler.

Undervisningsform:
Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaver, vejledning.

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding til kurset er senest den 18. august 2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3419999516
Dato og tid23. august 2016 - 26. august 2016
StedFysioterapeutuddannelsen
University College Lillebælt
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Lok.: L1.13
UnderviserMette Marie Relster
PrisKr. 400.-
Der fremsendes faktura
TilmeldingsfristTirsdag den 18. august 2016
Brug "Tilmeld"-knappen nedenfor
TilmeldingNår første kursusdag nærmer sig, vil du få tilsendt en mail med kompendie.
Kompendiet bliver også udleveret i en trykt udgave på kurset.
Du er tilmeldt kurset såfremt du IKKE hører andet.