Præ-kursus i Kemi og Biofysik - uge 34/2015

Tilbud til:
Alle optagne på Fysioterapeutstudiet, University College Lillebælt

Begrundelse:
Faget fysiologi bygger på et basalt kendskab til uorganisk og organisk kemi. I faget anatomi og i emnerne biomekanik og ergonomi indgår basalt kendskab til fysikkens love.
Vi har erfaring med, at for mange studerende er kemi og fysik fag som ligger år tilbage, man har glemt meget og mangler basal viden på området.

Tiltænkt:
Studerende som ikke har haft kemi/fysik på gymnasiet, sproglige studenter, HHX´ere og studerende som har haft faget på C-niveau i gymnasiet.
Studerende som har haft fagene på B eller A-niveau har (eller har i hvert fald haft) en viden som er helt tilstrækkelig.

Af emnelisten nedenunder fremgår hvilke emneområder det drejer sig om.                     

Tidspunkt:
17., 18., 19., 20. og 21 august 2015 

Der er plads til max. 50 studerende.

Kursussted:
Fysioterapeutuddannelsen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ
Lok. L1.13

Emneliste:
Kemi: Atomer og molekyler, det periodiske system, kemiske bindinger (ionbindinger, covalente bindinger), opløsninger, koncentration af opløsninger, herunder molærkoncentration, syrer og baser, herunder PH værdi, kemisk ligevægt, luftarter, lufttryk, opbygning af organiske stoffer.

Fysik: Newtons love, hastighed, acceleration, kraft, tyngde, Drejningsmoment (kraft x arm), Arbejde – energi – effekt, energiformer (potentiel, kinetisk, elastisk og elektrisk energi).

Matematik: Simple regneregler.

Undervisningsform:
Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaver, vejledning.

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding til kurset er senest torsdag den 13. august 2015

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3419999515
Dato og tid17. august 2015 - 21. august 2015
StedUniversity College Lillebælt
Fysioterapeutuddannelsen
Blangstedgårdsvej 4 - lok. L1.13
5220 Odense SØ
UnderviserMette Marie Relster
PrisKr. 400,-
Der fremsendes faktura
TilmeldingsfristTirsdag den 13. august 2015
Brug ”Tilmeld”-knappen nedenfor
TilmeldingDer udsendes ikke yderligere materiale før kursusstart, og du er tilmeldt kurset såfremt du IKKE hører andet.