Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter (uge 9 - 11/2018)

Valgfagets titel:
Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter / Patient Education programme and Health promotion activities

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 9 – 11/2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejeskeruddannelsen, Susanne Brøndum & Lisbeth Frederiksen

Valgfagets tema/profil:
Patientuddannelsen skal forstås som mødet mellem patienten og sygeplejersken.

Læringsforudsætninger:
Kompetencer svarende til 7. semester

Læringsudbytte:

  • Kendskab til det sundhedspædagogiske arbejde
  • Anvende og mestre forskellige vejledningsstrategier
  • Lære at tage udgangspunkt i borgerens/patientens hverdagsliv for bedre at kunne forstå og håndtere den professionelle rolle i patientuddannelse
  • Opnå en forståelse for mulighederne og udfordringerne i samarbejdet mellem borgeren/patienten og sygeplejersken
  • Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder
  • Medvirke til løsning af aktuelle udfordringer, der forudsætter og udfordrer egen professionspraksis samt bidrager til det tværprofessionelle samarbejde

Indhold:
Valgfaget sætter fokus på kompleksiteten i de hverdagsforandringer, som borgeren/patienten gennemlever i forbindelse med patientuddannelse.  Der arbejdes med såvel samfundsmæssige og sociale forudsætninger som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for borgerens/patientens læring. Endvidere er der fokus på konfliktens udfordringer og udviklingsperspektiver. Ud fra et kritisk perspektiv arbejder valgfaget med praksisnære pædagogiske aktiviteter.

Litteratur:
Er under udarbejdelse

Deltagerantal:
30 studerende

Undervisere:
Susanne Brøndum og Lisbeth Frederiksen

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110513215
Dato og tidDen 26. februar - 16. marts 2018 (uge 9 - 11)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point