Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter - herunder Den motiverende samtale relateret til at leve med kronisk sygdom

Valgfagets titel:
Patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter – herunder Den motiverende samtale relateret til at leve med kronisk sygdomPatient education and health educational activities -inkluding the motivationel interviewing related to living with chronic illness

ECTS-point:
2 uger svarende til 3 1/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Kriterier for optagelse:
Det forventes at de studerende har en særlig interesse for sundhedspædagogik og at øve motivationssamtalen i praksis:

 • at arbejde med sig selv som vejleder i en motivationssamtale
 • at være den vejledte, som har et ønske om forandring af noget i sit hverdagsliv (eget behov eller rollespil)
 • at være observatør, som giver konstruktiv feedback til vejleder og vejledte

Valgfaget udbydes tværprofessionelt

Valgfagets tema:
Valgfagets tema er den sundhedsprofessionelles støtte til og vejledning af borgeren ved forandring og det at leve med kronisk sygdom.  Der sættes fokus på den sundhedsprofessionelles støtte og vejledning via patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet i den rehabiliterende og sundhedsfremmende virksomhed. Desuden sættes fokus på borgerens motivation for forandring, når livet skal leves med kronisk lidelse/sygdom, og den sundhedsprofessionelles egen rolle som vejleder og støtte for borgeren i at træffe svære valg.

Læringsforudsætninger:

 • Kompetencer svarende til modul 11 og/eller 12. Valgfaget er både mono – og tværfagligt.
 • Forudsætninger fra teoretisk undervisning i pædagogik, kommunikation, folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og sundhedsformidling.
 • Praksiserfaringer fra klinisk undervisning.

Læringsudbytte:
Viden:

 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over borgernes livssituation og forandringer ved at skulle leve med kroniske sygdomme.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over borgernes motivation i forandrings- og læreprocesser når livet skal leves med kroniske sygdomme.
 • At den studerende kan redegøre for og reflektere over forskningsresultater og teorier bag patientuddannelse, sundhedspædagogik som fx den motiverende samtale, som metode ved borgerens forandrings- og læreprocesser.

Færdigheder:

 • At den studerende udvikler kommunikative færdigheder i motivationssamtalen.
 • At den studerende kan søge, sortere og vurdere viden om patientuddannelse, undervisning og vejledning inden for national og international udviklings- og forskningsarbejder.

Kompetencer:

 • At den studerende kan identificere borgernes lærings- og forandringsbehov og gennem støtte og vejledning understøtte borgernes valg.
 • At den studerende understøtter borgernes mestring af deres forandrede livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver
 • At den studerende kan vurdere problemstillinger, evidens og etiske dilemmaer ved patientuddannelse og anvendelsen af motivationssamtalen

Læringsaktivitet:

 • Oplæg og drøftelse af patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet med eksterne og interne undervisere og studerende.
 • De studerende skal arbejde med afklaring af forskellige centrale begreber indenfor sundhedspædagogiske tiltag.
 • De studerende skal identificere og arbejde med en selvvalgt problemstilling indenfor sundhedspædagogiske aktiviteter i relation til en kronisk sygdom, hvor der søges og analyseres praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden. Resultatet af aktiviteten formidles til medstuderende og undervisere.
 • De studerende skal øve motivationssamtalen dels som vejleder, som vejledte og som observatør i et progredierende forløb med inddragelse af forskellige redskaber.

Indhold:

 • Patientuddannelse og sundhedspædagogisk aktivitet. Sundhedsbegrebet og sundhedsfremme i relation til rehabilitering.
 • Patientvejlederuddannelse
 • Implementering af patientuddannelse og sundhedspædagogiske aktiviteter v/forskellige eksterne undervisere
 • Begreber vedrørende borgerens lærings- og forandringsforudsætninger (som f.eks. self-efficacy, egenomsorg, adherence, Stages of Change, handlekompetence og empowerment).
 •  Teori om og bag motivationssamtalen.
 •  Øvelser i motivationssamtalen
 • Selvvalgte problemstillinger vedrørende kronisk syges forandring af livsstil, sundhedspædagogiske aktiviteter og motivationssamtale samt perspektivering i forhold til problematikker og udfordringer i praksis.

Litteratur:
Sundhedsstyrelsen (2009): Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering. Indledning og sammenfatning side 1 – 20. http://www.patientuddannelse.info/media/33963/mtv_patientuddannelse.pdf
Sundhedsstyrelsen (2012). Kvalitetssikring af patientuddannelsehttp://docplayer.dk/6791220-Kvalitetssikring-af-patientuddannelse.html
Grabowski, Dan (M.fl.) (2010): Sundhedspædagogik i patientuddannelser – en litteraturbaseret gennemgang af udvalgte sundhedspædagogiske begrebers anvendelse i patientuddannelse. Region Syddanmark og Steno.
Saugstad, Tone (2009): Handlingens logik. I: Mach-Zagal, Ruth & Saugstad, Tone. Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard. (Findes på Fronter).
Barth, T & Näsholm, C (2007)Motiverende samtale- Endring på egne vilkår. Fagbokforlaet Vigmostad & Bjørke AS
Loring m. fl. (2007): Patientuddannelse – lær at leve med kronisk sygdom. Komite for Sundhedsoplysning.
Rollnick,S, Miller W.R og Butler C.C ( 2009). Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Hans Reitzels Forlag, Købehavn.
Miller,W & Rollnick S. (2004) Motivationssamtale. Hans Reitzels Forlag. København
Nielsen, Anette Søgaard (2009)Kommunikation og samtale om adfærdsændringer. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. November. 87. årgang. 1332-1340
Rubak. S.(2006). Den motiverende samtale. Månedsskrift for Praktisklægegerning. Januar 2006: 84årgang: 81-95

Supplerende litteratur:
Der arbejdes med selvvalgt litteratur.

Deltagerantal:
Max: 25

Undervisere:
Bettina Juel, Lektor
Dorthe Lund, Lektor

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 39 – 40

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3110113514
Dato og tidUge 39 - 40
StedSygeplejerskeuddannelsen
University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed2 uger - 3 1/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point