Tema: "På kanten". Forebyggelse af social eksklusion af marginaliserede grupper (Vejle)

Mange mennesker er i en sårbar position, hvor de er i risiko for at blive ekskluderet af fællesskaber. Det kan være børn, der bliver mobbet, unge, der ikke er kommet i gang med en uddannelse, voksne, der er på vej ud af arbejdsmarkedet eller ud i misbrug, ældre, der er ensomme. Mennesker, der af forskellige årsager er på kanten.

Projekterne herunder vil primært have fokus på omsorg, inklusion, medborgerskab og livskvalitet

  • Det rummelige arbejdsmarked.
  • Samskabelse med borgere
  • Samspil med på tværs af frivillige organisationer.
  • Tværsektorielt samarbejde eks. vis mellem socialøkonomiske virksomheder, private virksomheder og den offentlige sektor.

Målgruppe: børn, unge, voksne, ældre

Eksempler på projekter i foråret 2015 kan du se her:

http://tpm.ucl.dk/forside/paa-kanten/

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer9600107515
Dato og tid14. september 2015 - 2. oktober 2015
TilmeldingDu er i gang med at tilmelde dig din 1. prioritet.

Tilmeldings"knappen" er åben i perioden 18. maj til 24. maj 2015