Aktivitetsvidenskab (uge 6 - 8/2018)

Valgfagets titel:
Aktivitetsvidenskab / Occupational Science

ECTS-point:
3 uger svarende til 5 ECTS-point.

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 8 / 2018

Valgfaget afholdes på:
UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
Ergoterapeutuddannelsen, Gitte Stokholm

Valgfagets tema/profil:
Valgfaget ”Aktivitetsvidenskab” handler om fordybelse i den viden og de begreber der forskes i inden for aktivitetsvidenskab, eksempelvis Occupational Balance, Occupational Identity, Occupational Justice, Occupational Deprivation.

Der arbejdes med udgangspunkt i et selvvalgt emne eller en selvvalgt problemstilling, samt hvorledes Aktivitetsvidenskab bidrager til faget Ergoterapi og vice versa.

Læringsforudsætninger:
Du skal have lyst til at arbejde med Aktivitetsvidenskab, og fordybe dig i hvorledes dette vidensfelt kan implementeres og indgå i den ergoterapeutiske praksis.
Endvidere skal du være motiveret for at arbejde med en kritisk stillingtagen til egen profession, samt hvorledes Aktivitetsvidenskab kan bidrage til udvikling og evidensbasering af den ergoterapeutiske praksis.

Indhold:
Introduktion til

  • aktivitetsvidenskab, oprindelse, formål og udvikling
  • begreber i aktivitetsvidenskab
  • samspil mellem ergoterapi og aktivitetsvidenskab
  • aktivitetsvidenskabens betydning for evidensbasering af  ergoterapeutisk praksis

Litteratur:
Kristens, H.K., Schou, A.S.B. & Mærks, J.L. 2017. Nordisk aktivitetsvidenskab. Kbh.:Munksgaard

Deltagerantal:
40 studerende

Undervisere:
Stina Meyer Larsen, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Line Skaarup, Ergoterapeutuddannelsen, UCL
Gitte Stokholm, Ergoterapeutuddannelsen, UCL

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3310113215
Dato og tidDen 5. februar - 23. februar 2018 (uge 6 - 8)
Varighed3 uger svarende til 5 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen åbner mandag i uge 43
TilmeldingHusk at tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS-point