Nuklearmedicin

Valgfagets titel:
Nuklearmedicin

ECTS-point:
6 uger svarende til 10 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
Nuklearmedicinsk afdeling, OUH Odense Universitetshospital

Kriterier for optagelse:
Bioanalytikerstuderende

Valgfagets profil:
Mulighed for fordybelse i det Nuklearmedicinske speciale

Særlige forhold:
For kvindelige studerende gælder det, at man ikke må være gravid, hvis man bliver gravid i forløbet skal det meddeles til underviseren på afdelingen hurtigst muligt.

Læringsudbytte/mål:
Første halvdel af den kliniske periode vi være planlagt med undervisning, case arbejde og deltagelse i/introduktion af et bredt udvalg af de undersøgelser der udføres på afdelingen. Herunder bliver den studerende bekendt med arbejdet med radioaktive lægemidler samt fremstilling, kvalitetskontrol og håndtering af disse samt diverse love og bekendtgørelser på området.

Den studerende får herefter mulighed for udfra eget ønske at fordybe sig i et emne. Den studerende bliver i stand til delvis selvstændigt at udføre denne/disse patientrelaterede funktionsundersøgelser på organniveau.

Det valgte emne vil normalvis danne grundlag for udarbejdelse af eksamens-portfolien

Indhold:
Opholdet bliver bygget op omkring patientkontakten og tilhørende fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser. Undervisningen kommer til at bestå af ”bed-side learning”, tavleundervisning og cases.

Arbejdstiden er man-fre kl. 7.30/ 8 -15 (ingen vagter/weekender/helligdage/aftener/nat)

Litteratur:
Powsner, Powsner: Nuclear Medicine physics
Christensen. C: Klinisk nuklearmedicin, Dansk selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Menneskets Anatomi og Fysiologi
Etik i Sundhedsvæsenet af Jacob Birkler

Antal pladser:
3

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 40

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3211013514
Dato og tidUge 35 - 40
StedNuklearmedicinsk afdeling
OUH, Odense Universitetshospital
Varighed6 uger - 10 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmeldingsboxen aktiveres i uge 12 og 13 (fra mandag den 20. marts 2017 kl. 9.00)
NoteHUSK; at prioriterer dine valg af valgfag på dine tilmeldinger