Nuklearmedicin

Valgfagets titel:    
Nuklearmedicin / Nuclear Medicine Elective Course, Radiopharmacy/ MRI

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes på:
PH Metropol
Radiografuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Valgfagsansvarlig uddannelse:
PH Metropol, Radiografuddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Lektor Lau Jeppesen laje@phmetropol.dk

University College Lillebælt, Radiografuddannelsen, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk  

Valgfagets tema/profil:

 • Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på radiofarmaci og udvalgte modaliteter anvendt indenfor det nuklearmedicinske speciale
 • Der vil blive taget udgangspunkt i grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, i fremstilling, håndtering og kvalitetssikring af radioaktive lægemidler i henhold til lovgivningen. Herunder indgår også strålebiologi og strålebeskyttelse
 • Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til modaliteten MR og dens anvendelsesmuligheder
 • Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • Der vil i forløbet indgå laboratorie undervisning

Forløbet har 2 faser:

1.      undervisning i modalitet MR:
PH Metropol, Radiografuddannelsen Sigurdsgade 26, 2200 København N

2.      undervisning i radiofarmaci:
PH Metropol, Bioanalytikeruddannelsen Sigurdsgade 26, 2200 København N

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have bestået Modul 1 – 12 på Radiografuddannelsen

Læringsudbytte:
At den studerende kan:

•        håndtere radioaktive kilder i henhold til lovgivningen
•        grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, der gør den studerende i stand til at forklare nuklearmedicinske metoder
•        udvise ansvarlighed i forhold til såvel analysearbejdet som i samarbejds-, sikkerheds- og miljøperspektiver
•        forklare strålebeskyttelse i forhold til patient og personale ved nuklearmedicinske undersøgelser

Læringsaktiviteter:

 • Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning og dele heraf, foregår på engelsk.
 • Undervisningen kan foregå i klasserum og laboratorier, hvor der øves færdigheder og/eller teoretisk refleksion individuelt eller i grupper. Undervisning kan være superviseret såvel som ikke superviseret undervisning.
 • Det er hensigten, at der skabes mulighed for dialog og diskussion omkring mulige bachelorprojekter.

Indhold:
Valgfaget i Nuklearmedicin indeholder følgende elementer:

 • Radiografisk billeddannelse MR
 • Radiofysiske principper
 • Håndtering af radioaktive kilder
 • Kvalitetsikring af radioaktive lægemidler
 • Strålebeskyttelse/strålebiologi
 • Videnskabsteori
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Kritisk litteraturlæsning

Undervisere:
Undervisere ved PH Metropol, Radiograf- og Bioanalytikeruddannelsen Sigurdsgade 26, 2200 København N
Eksterne undervisere fra Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) Av. D. João II, Lote 4.69.01 1990-096 Lisboa, Portugal.

Kontaktperson:
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i uge 35 – 38/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510113513
Dato og tidUge 35 - 38 (29. august - 23. september)
StedPH Metropol
Radiografuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingsfristTilmelding foregår i uge 12 + 13
Tilmeldings-"knappen" aktiveres mandag i uge 12
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger