Nuklearmedicin

Valgfagets titel:
Nuklearmedicin / Nuclear Medicine Elective Course, Radiopharmacy/ MRI

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Valgfaget afholdes af:
PH Metropol
Radiografuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
PH Metropol
Radiografuddannelsen
Lektor Lau Jeppesen laje@phmetropol.dk
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk

Kriterier for optagelse:
At den studerende har gennemført Modul 10N og 11N på Radiografuddannelsen

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på radiofarmaci og udvalgte modaliteter anvendt indenfor det nuklearmedicinske speciale.

Der vil blive taget udgangspunkt i grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, i fremstilling, håndtering og kvalitetssikring af radioaktive lægemidler i henhold til lovgivningen. Herunder indgår også strålebiologi og strålebeskyttelse.

Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til modaliteten MR og dens anvendelsesmuligheder.

Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Der vil i forløbet indgå laboratorie undervisning.

Forløbet har 2 faser:
1. undervisning i modalitet MR:

 • PH Metropol, Radiografuddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N

2. undervisning i radiofarmaci:

 • PH Metropol, Bioanalytikeruddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have bestået Modul 1 – 12 på Radiografuddannelsen

Læringsudbytte:
At den studerende kan:

 • håndtere radioaktive kilder i henhold til lovgivningen
 • grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, der gør den studerende i stand til at forklare nuklearmedicinske metoder
 • udvise ansvarlighed i forhold til såvel analysearbejdet som i samarbejds-, sikkerheds- og miljøperspektiver
 • forklare strålebeskyttelse i forhold til patient og personale ved nuklearmedicinske undersøgelser

Læringsaktiviteter:

 • Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning og dele heraf, foregår på engelsk.
 • Undervisningen kan foregå i klasserum og laboratorier, hvor der øves færdigheder og/eller teoretisk refleksion individuelt eller i grupper.
 • Undervisning kan være superviseret såvel som ikke superviseret undervisning.
 • Det er hensigten, at der skabes mulighed for dialog og diskussion omkring mulige bachelorprojekter.

Indhold:
Valgfaget i Nuklearmedicin indeholder følgende elementer:

 • Radiografisk billeddannelse MR
 • Radiofysiske principper
 • Håndtering af radioaktive kilder
 • Kvalitetsikring af radioaktive lægemidler
 • Strålebeskyttelse/strålebiologi
 • Videnskabsteori
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Kritisk litteraturlæsning

Undervisere:
Undervisere ved PH Metropol, Radiograf- og Bioanalytikeruddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Eksterne undervisere fra Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), Av. D. João II, Lote 4.69.01 1990-096 Lisboa, Portugal.

Kontaktperson:
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk

Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6 – 9/2016

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510113113
Dato og tidUge 6 - 9 (8. februar - 4. marts 2016)
StedSigurdsgade 26
2200 København N
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingHUSK; at du skal tilmelde dig fag (eller klinik el. lign.) svarende til 10 ECTS-point og svarende til alle 6 uger