Nuklearmedicin

Valgfagets titel:
Nuklearmedicin / Nuclear Medicine Elective Course, Radiopharmacy/ MRI

ECTS-point:
4 uger svarende til 6 2/3 ECTS-point

Bemærkning:
Valgfaget; Nuklearmedicin er sammensat af 2 del-elementer:

Radiopharmacy og Advanced MRI

Radiopharmacy course:
Tilmelding til denne del sker ved, at tilmelde sig valgfaget Nuklearmedicin. Yderligere beskrivelse: http://esdhweb.ucl.dk/540384.Description%20of%20Radiopharmacy
%20Course%20M13%20N.pdf

Advanced MRI:
Kræver, at man aktivt tilmelder sig det valgfag ved Professionshøjskolen Metropol.
Der vil du også finde beskrivelsen af valgfaget – http://www.phmetropol.dk/modul13?smarturl404=true

Valgfaget afholdes på to lokaliteter:
PH Metropol
Radiografuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Valgfagsansvarlig uddannelse:
PH Metropol
Radiografuddannelsen
Lektor Lau Jeppesen laje@phmetropol.dk
og
University College Lillebælt
Radiografuddannelsen
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk

Kriterier for optagelse:
At den studerende har gennemført modul 10N og 11N

Valgfagets tema/profil:
Formålet med valgfaget er, at sætte fokus på radiofarmaci og udvalgte modaliteter anvendt indenfor det nuklearmedicinske speciale.
Der vil blive taget udgangspunkt i grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, i fremstilling, håndtering og kvalitetssikring af radioaktive lægemidler i henhold til lovgivningen. Herunder indgår også strålebiologi og strålebeskyttelse.

Radiografisk billeddannelse inddrages i forhold til modaliteten MR og dens anvendelsesmuligheder.

Undervisningen vil tage afsæt i kvalitetssikring og udvikling indenfor feltet med inddragelse videnskabsteoretiske betragtninger i forhold til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
Der vil i forløbet indgå laboratorie undervisning.

Forløbet har 2 faser:
1. undervisning i radiofarmaci:

 • University College Lillebælt, Radiografuddannelsen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ og/eller PH Metropol, Bioanalytikeruddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N

2. undervisning i modalitet MR:

 • PH Metropol, Radiografuddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Læringsforudsætninger:
Den studerende skal have bestået modul 1 – 12 på Radiografuddannelsen

Læringsudbytte:
Radiofarmaci:

At den studerende kan:

 • håndtere radioaktive kilder i henhold til lovgivningen
 • identificere kemiske og farmakokinetiske egenskaber af radioaktive lægemidler.
 • grundlæggende radiofysiske principper og deres anvendelse indenfor det nuklearmedicinske område, der gør den studerende i stand til at forklare nuklearmedicinske metoder
 • udvise ansvarlighed i forhold til såvel analysearbejdet som i samarbejds-, sikkerheds- og miljøperspektiver
 • forklare strålebeskyttelse i forhold til patient og personale ved nuklearmedicinske undersøgelser
 • udfør selvstændigt tekniske procedurer, der involverer mærkning og kvalitetskontrol af radioaktive lægemidler til fremstilling af patient doser.

MRI:

 • At den studerende opnår teoretisk viden om de fysiske begreber i MRI
 • At den studerende opnår teoretisk viden om avanceret billeddannelse ved MRI
 • At den studerende opnår teoretisk viden om fordele og begrænsninger ved MRI
 • At den studerende opnår teoretisk viden om konsekvenser for billedkvalitet ved anvendelse af MRI.

Læringsaktiviteter:
Undervisningsforløbet tilrettelægges med dialogbaseret undervisning og dele heraf, foregår på engelsk.
Undervisningen kan foregå i klasserum og laboratorier, hvor der øves færdigheder og/eller teoretisk refleksion individuelt eller i grupper.
Undervisning kan være superviseret såvel som ikke superviseret undervisning.

Indhold:
Se de specifikke beskrivelser

Litteratur:
Se de enkelte elementers beskrivelse.

Deltagerantal:
Min. 2 og max 5 Radiografstuderende

Undervisere:
Undervisere ved PH Metropol, Radiograf- og Bioanalytikeruddannelsen, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Eksterne undervisere fra Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL), Av. D. João II, Lote 4.69.01 1990-096 Lisboa, Portugal.

Kontaktperson:
Lektor Lau Jeppesen laje@phmetropol.dk
Lektor Susie Holm suho@ucl.dk

Periode for afvikling af valgfaget:
Valgfaget afvikles i perioden uge 35 – 38/2015 (og 6 – 9)

Tilmeld dig her

Aktivitetsnummer3510113512
Dato og tid24. august 2015 - 18. september 2015
Varighed4 uger - 6 2/3 ECTS-point
TilmeldingTilmeldings-"knappen" til de ledige pladser aktiveres i uge 17/2015